.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie zapłaty za zaległy urlop

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 27.07.2017

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Na umowie napisane mam wynagrodzenie podstawowe + premię uznaniową. W rzeczywistości pracuję na akord i mam płacone od wypracowanych sztuk. Pracuję w tej firmie od czterech lat i nigdy nie dostałem urlopu wypoczynkowego – za każdym razem, gdy biorę dzień wolny, nie mam za ten dzień zapłacone. Czy mogę uzyskać jakiejś zapłaty za ten zaległy urlop?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 152 ustawy Kodeks pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

Przepis ten ma charakter ochronny, co oznacza, że ani pracownik w drodze jednostronnego oświadczenia woli nie może zrezygnować z urlopu wypoczynkowego, ani strony stosunku pracy nie mogą zawrzeć porozumienia, którego treścią byłoby zrzeczenie się przez pracownika w całości lub części urlopu wypoczynkowego. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

 

Szczegółowe zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Wynagrodzenie za czas urlopu ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:


1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Premia uznaniowa nie jest zgodnie z powyższym wykazem uwzględniana przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Jest to bowiem jednorazowa lub nieperiodyczna wypłata za spełnienie określonego zadania. Nawet jeśli w praktyce wypłacana ona jest co miesiąc w stałej kwocie – tak długo jak nie jest nagrodą regulaminową – nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 

Co do dochodzenia roszczeń z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia urlopowego/nieprzyznawanego urlopu wypoczynkowego, to choć pracownik nie może się prawa do urlopu zrzec, to roszczenie przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Dlatego teraz może Pan dochodzić swoich roszczeń jedynie za 3 lata wstecz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton