.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Użyczenie samochodu firmowego małżonce wspólnika spółki jawnej

Autor: Wioletta Dyl

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Posiadamy samochody zarejestrowane na firmę i zgłoszone do US jako użytkowane służbowo i prywatnie (50/50). Czy my, wspólnicy, za obopólną zgodą, możemy użyczać nieodpłatnie samochody firmowe naszym członkom rodziny, np. małżonkom?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka jawna, tak jak i inne osobowe spółki handlowe, jest odrębnym podmiotem prawa. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej zwanej K.s.h.), wyposażają ją zarówno w zdolność prawną, w zdolność do czynności prawnych, jak i bierną, i czynną legitymację procesową. Handlowa spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 § 1 K.s.h.). Zaś konsekwencją przyznania jej zdolności prawnej jest posiadanie przez nią własnego majątku. W myśl art. 28 K.s.h. majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione, jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W związku z powyższym należy pamiętać, że wspólników spółki jawnej nie można traktować analogicznie jak wspólników spółki cywilnej, którzy są współuprawnieni do wspólnego majątku spółki (cywilnej). Niemniej jednak dochody z działalności prowadzonej spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie wspólników. Każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Nie rodzi to jednak stosunku współwłasności między wspólnikami.

 

Ponieważ jednak dochody z działalności spółki jawnej rozliczane są przez wspólników w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystanie przez nich z samochodów spółki dla celów prywatnych nie będzie dla nich przychodem z tytułu otrzymania nieodpłatnie uzyskanego świadczenia. Jednak inaczej rzecz się będzie kształtowała w przypadku, gdy z samochodu będzie korzystał krewny wspólnika spółki jawnej, za zgodą pozostałych wspólników. Świadczenie takie należy wycenić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT, tj. według ceny rynkowej, jaka jest stosowana za odpłatne używanie takiego samego samochodu (ta sama marka, model, rocznik produkcji itp.) w tym samym czasie, z uwzględnieniem miejsca udostępnienia. Każdorazowe więc wykorzystanie z samochodu firmowego spółki przez osobę inną od wspólnika do celów prywatnych powinno skutkować doliczeniu do jego przychodów wartości takich świadczeń. Ponadto jeżeli spółka finansuje koszty tankowania paliwa, to do przychodu powinna być doliczona wartość paliwa. Obowiązki w zakresie poboru i zapłaty podatku spoczywają na spółce jako płatniku.

 

Na marginesie tylko przypominam, że używanie samochodu spółki także dla celów prywatnych rodzi obowiązek zaliczenia wydatków na paliwo w wysokości brutto do kosztów uzyskania przychodów, a zatem bez możliwości odliczenia podatku VAT.

 

Przypadek całkowitego bezkosztowego korzystania z samochodu firmowego przez małżonki wspólników rzeczywiście ma miejsce, ale wyłącznie w przypadku spółki cywilnej, gdzie udziałowcy są współwłaścicielami łącznymi majątku spółki (w spółce jawnej jest to spółka). W takim przypadku, gdy małżonków wiąże małżeńska wspólność ustawowa, korzystanie ze składników majątkowych spółki cywilnej, w której mąż jest współwłaścicielem, jest obojętna kosztowo i podatkowo dla spółki i małżonki wspólnika. Natomiast w spółce jawnej jest nieco inna sytuacja – mimo że jest ona również spółką osobową – jednak właścicielem składników majątkowych w spółce jest spółka, a nie jej właściciele. Stąd też w mojej opinii korzystanie z majątku spółki przez małżonkę wspólnika wymaga umowy użyczenia i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 0,5 proc., z tym że nie jest on liczony od wartości samochodu, ale od rocznej wartości nieodpłatnego używania. Przyjmuje się, że jest to 4 proc. wartości rynkowej auta oddanego do nieodpłatnego używania (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. e) ustawy o PCC). w przypadku gdy użyczenie jest na czas nieokreślony, wówczas PCC będzie obliczony – zgodnie z oświadczeniem podatnika – od:

 

  • wartości świadczeń za 10 lat albo
  • wartości świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

 

Niektórzy doradcy podatkowi traktują użyczenie samochodu spółki żonom wspólników spółki jawnej analogicznie jak w spółkach cywilnych, z uwagi na osobowe rozliczanie się z podatku dochodowego przez wspólników, czyli w przypadku żon wspólników nic się nie dzieje w zakresie podatków. Ale z uwagi na to, że jest to majątek spółki (tak jak pisałam wyżej), niespecjalnie się z tym zgadzam.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl