Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użyczenie rzeczy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 05.07.2012 • Zaktualizowane: 05.07.2012

Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem umowy nieodpłatnego użyczenia rzeczy (ruchomej lub nieruchomości).

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W praktyce bardzo często – przede wszystkim w stosunkach rodzinnych, ale nie tylko – zdarza się, że jedna osoba zezwala drugiej przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej jej w tym celu rzeczy (ruchomej np. samochodu lub nieruchomej – w tym gruntu czy lokalu mieszkalnego) i tę rzecz jej wydaje. Taka właśnie sytuacja skutkuje powstaniem stosunku prawnego użyczenia (oznacza zawarcie umowy użyczenia rzeczy).

 

Umowa użyczenia rzeczy może być zawarta w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, w formie aktu notarialnego, także przez czynności konkludentne – dorozumiane).

 

W konsekwencji oddania rzeczy do bezpłatnego używania powstaje jednak cała gama kwestii, które mogą rodzić spór pomiędzy stronami (użyczającym z jednej strony oraz biorącym rzecz w użyczenie z drugiej). Większość takich kwestii, celem uniknięcia wzajemnych nieporozumień, może, a w zasadzie nawet powinna, zostać uregulowana już w samej umowie. Strony posiadają w tej sprawie praktycznie nieograniczoną swobodę – mówiąc w pewnym uproszczeniu – co wspólnie postanowią, będzie dla nich wiążące. Jedynie na wypadek braku wyraźnych uzgodnień w tym zakresie, ustawodawca ustanowił przepisy prawne mające w takim przypadku zastosowanie posiłkowe.

 

Do najważniejszych regulacji dotyczących tego zagadnienia należy przepis art. 712 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż gdy umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu (np. lokal mieszkalny winien on wykorzystywać dla celów zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych nie zaś dla prowadzenia weń działalności gospodarczej).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Idąc dalej, należy zauważyć, że to biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Pod pojęciem „zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej” rozumieć należy wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, a więc przykładowo: koszty bieżących remontów czy drobnych napraw w lokalu mieszkalnym oraz nawożenia gleby w przypadku oddania w użyczenie gruntu itd. Pozostałe koszty utrzymania rzeczy oraz inne wydatki z nią związane obciążają użyczającego (w tym, co zazwyczaj zgodnie przyjmuje się w praktyce, podatki oraz ubezpieczenie).

 

Ustawodawca, uwzględniając okoliczność, że biorący do używania uzyskuje rzecz nieodpłatnie, ustanowił go w pewnym zakresie odpowiedzialnym (przerzucił na niego ryzyko) za przypadkową utratę lub uszkodzenie oddanej mu rzeczy (np. wskutek pożaru czy wichury). Chodzi tu o sytuacje przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, które nastąpiły w czasie, gdy biorący do używania korzystał z rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy – nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności – powierzył rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.

 

Co więcej, niezależnie od powyższego, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób powtarzalny, a sprzecznie z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności. Albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy (np. gdy użyczający na skutek nieoczekiwanego pogorszenia sytuacji życiowej zmuszony jest rzecz dotychczas użyczoną wynająć celem uzyskania środków utrzymania) – użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony (art. 716 K.c.).

 

Należy podkreślić, że bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania (art. 712 § 2 K.c.). Przepis ten ma swoje racjonalne uzasadnienie, wszak w zamyśle użyczającego oddawana rzecz zasadniczo ma służyć zaspokojeniu potrzeb biorącego w użyczenie nie zaś osób trzecich.

 

Ustawodawca dostrzegł nadto doniosłość prawną sytuacji, w której wychodzi na jaw, iż rzecz użyczona ma wady (np. samochód jest niesprawny, albo lokal mieszkalny oddany do użyczenia jest zamieszkany przez osoby trzecie). W takiej sytuacji użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich (art. 711 K.c.). Przy czym forma wspomnianego zawiadomienia może być dowolna. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący, oceniając rzecz rozsądnie, mógł wadę z łatwością zauważyć.

 

Po zakończeniu użyczenia biorący obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Przykładowo, normalnym następstwem używania samochodu przez kilka lat, za które biorący do użyczenia – stosownie do tego co napisano powyżej – nie ponosiłby odpowiedzialności, jest jego zwiększona awaryjność czy zmniejszone osiągi.

 

Przepis art. 719 Kodeksu cywilnego reguluje kwestie przedawnienia niektórych roszczeń wynikających z umowy użyczenia rzeczy. Roszczenia użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Dla innych, niż wymienione, roszczeń stron stosuje się ogólne terminy przedawnienia.Stan prawny obowiązujący na dzień 05.07.2012

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - dwa =

30.04.2013

I tak nadal nie wiem jak oszacować wartość uzyczenia komputera :)

Zyta

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej

Właściciel może zbyć należącą do niego ruchomość w zamian za zapłatę umówionej ceny. Do sprzedaży rzeczy ruchomej nie jest wymagane, co do zasady, zawarcie umowy w formie pisemnej. Wyjątki w tym zakresie występują w odniesieniu do umów zawieranych z udziałem konsumentów.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »