.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Użycie broni

Zamierzam ubiegać się o pozwolenie na broń palną gazową. Gdzie znajdę informacje na temat możliwości użycia takiej broni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w żadnym miejscu nie ustalają w sposób wyraźny, zgodnie z jakimi zasadami i w jakich okolicznościach można używać broni gazowej.

 

Ustawodawca uregulował jedynie zasady użycia tzw. ręcznych miotaczy gazu. Zasady te jednakże obowiązują i wiążą jedynie określone służby (policję, straż miejską i leśną, ochroniarzy itp.). Zasady te zawarte są w rozporządzeniach wydawanych osobno dla każdej ze służb (np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego).

 

We wszystkich wytycznych stwierdza się jedynie: „Ręcznego miotacza gazu używa się zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną przez producenta, a w szczególności:

 

1) nie używa się ręcznego miotacza gazu w pomieszczeniach zamkniętych;
2) wylot dyszy ręcznego miotacza gazu powinien być skierowany poniżej twarzy osoby, w stosunku do której jest używany, oraz powinien znajdować się przynajmniej około 50 cm od tej osoby;

3) czas użycia ręcznego miotacza gazu wynosi około 1 sekundy”.

 

Zasady te – w trakcie szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń – przekazywane są jednak kursantom jako zasady wiążące także w przypadku użycia broni gazowej.

 

Również zasady użycia broni gazowej opisane są zawsze w instrukcji obsługi broni. Jednak są to te same wytyczne, które przytaczałam powyżej.

 

Broń gazowa jest – zgodnie z ustawą o broni i amunicji – bronią palną, co oznacza, iż używając broni gazowej, winien Pan mieć na względzie zasady obowiązujące przy posługiwaniu się bronią palną. Poprzez analogię do zasad ustanowionych dla służb mundurowych przyjmuje się, iż przed oddaniem strzału należy:

 

  1. wezwać osobę do zachowania się zgodnego z prawem, tj. takiego, przed którym nie będzie się Pan musiał bronić przy użyciu posiadanej broni, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, zaniechania ucieczki, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;
  2. w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym w pkt 1 zagrozić użyciem broni palnej, wzywając: „Stój, bo strzelam”;
  3. oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku, jeżeli wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.

 

Z obowiązku tego jest się zwolnionym w przypadku, gdy z zachowania osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Same zaś warunki ubiegania się o pozwolenie na broń są wskazane w ustawie o broni i amunicji.

 

Mam nadzieję, iż nigdy nie będzie Pan musiał podejmować decyzji, czy należy sięgnąć po broń i oddać strzał w samoobronie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl