.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uznanie za podejrzaną osoby pomówionej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.07.2014

Jestem pomawiany przez pewną osobę i obecnie prokurator nadał mi status podejrzanego o czyny z art. 190 a, 198, 197 Kodeksu karnego. Nie wiem, co mam dalej robić, przecież to są pomówienia. Byłem też na badaniach psychiatrycznych. Czy muszę podpisywać protokół u prokuratora? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k., oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan pomawiany przez określoną osobę. Konsekwencją powyższego jest przedstawienie Panu zarzutów z art. 190a, 198, 197 § 3 i 190 K.k.

 

Jeżeli w czasie badań psychiatrycznych ujawniły się Pana problemy lub zaburzenia psychiczne, wówczas na mocy art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k. winien Panu zostać przyznany obrońca z urzędu. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

 

Praktyka orzecznicza jest taka, iż nawet przy najmniejszym podejrzeniu co do poczytalności (zarówno w trackie popełnienia czynu zabronionego, jak i w trakcie postępowania) konieczne jest wyznaczenie obrońcy z urzędu.

 

Z treści Pana pytania wynika, że zostały Panu przedstawione zarzuty, jak wyżej, co skutkuje nabyciem statusu podejrzanego. W takiej sytuacji, jako iż nie zgadza się Pan z przedstawionymi zarzutami, konieczne jest zapoznanie się z treścią akt sprawy karnej prowadzonej na etapie postępowania przygotowawczego.

 

Z uwagi na przymiot strony w toku prowadzonego postępowania może Pan zapoznać się z aktami sprawy karnej. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

 

Na Pana niekorzyść wskazuje fakt, iż „przedstawienie zarzutów może nastąpić wówczas, gdy dane, jakimi dysponuje organ postępowania przygotowawczego, »uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba«. Ustawa wymaga (podobnie jak przy wszczęciu) »uzasadnionego podejrzenia«. Ma to znaczenie nie tylko odnośnie tego, że popełniono przestępstwo, ale i co do sprawstwa określonej osoby” (F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999).

 

Konieczne w chwili obecnej byłoby zatem udanie się do prokuratury (po uprzednim ustaleniu telefonicznie, czy akta znajdują się na policji, czy w prokuraturze) i zapoznanie się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

 

Nadto pragnę zwrócić także uwagę na Pana uprawnienie określone w art. 313 § 3 K.p.k., zgodnie z którym podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż akt oskarżenie nie został jeszcze przeciwko Panu skierowany do sądu, a to z kolei upoważnia do złożenia pisemnego wniosku o uzasadnienie na piśmie podstaw przedstawionych Panu dotychczas zarzutów. Prokurator będzie zatem zobowiązany wskazać w uzasadnieniu, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.

 

W chwili obecnej ma Pan zbyt mało wiedzy na temat zgromadzonych w sprawie dowodów świadczących przeciwko Panu, aby można było formułować określonego rodzaju zarzuty. Należy podkreślić jednak, iż przedstawienie Panu aż tylu zarzutów karze przypuszczać, iż organa ścigania dysponują mocnymi dowodami świadczącymi przeciwko Panu. Nie oznacza to jednak, że stoi Pan na straconej pozycji. Dotychczas nie miał Pan przymiotu strony i nie przysługiwało Panu prawo przeglądania akt sprawy. Z chwilą przedstawienia zarzutów uzyskuje Pan status strony postępowania karnego ze wszystkimi tego konsekwencjami i prawami. Innymi słowy do postanowienia o przedstawieniu zarzutów winien Pan dostać kartę (ksero, wydruk) praw i obowiązków, które ciążą lub przysługują Panu jako podejrzanemu.

 

Reasumując, proszę w pierwsze kolejności ustalić, gdzie znajdują się akta sprawy karnej, a następnie udać się do miejsca ich położenia celem zapoznania się z ich treścią. Dysponując wiedzą w zakresie dowodów świadczących przeciwko Panu, będzie mógł Pan skonstruować linię obrony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl