Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie spadkobiercy za niegodnego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.10.2014

Uznanie za niegodnego jest jednym ze sposobów pozbawienia spadkobiercy zdolności do dziedziczenia. Uznać za niegodnego może spadkobiercę wyłącznie sąd w przypadkach ściśle wskazanych w Kodeksie cywilnym.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

 

Instytucję uznania spadkobiercy za niegodnego regulują art. 928-930 Kodeksu cywilnego1. Zgodnie z art. 928 § 1 K.c. spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

 

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Niegodność dziedziczenia następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się konstytutywnego orzeczenia sądu (nie następuje z mocy samego prawa). Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

 

Osoby uprawnione do żądania uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

 

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Kodeks cywilny nie precyzuje rodzaju interesu, jaki musi wykazać osoba wysuwająca żądanie uznania za niegodnego. Nie musi być to więc interes prawny, wystarczy że jest ona w jakikolwiek sposób zainteresowana uznaniem spadkobiercy za niegodnego, w tym ze względów zarówno majątkowych, jak i nie niemajątkowych.

 

Z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego należy wystąpić w drodze powództwa cywilnego, przy czym to na pozywającym spoczywa ciężar udowodnienia jednej z przesłanek niegodności (wystarczy wykazać jedną z okoliczności, o których mowa w art. 928 § 1 K.c.). W przypadku gdy spadkobierca popełnił przestępstwo przeciwko spadkobiercy, sąd cywilny zgodnie z art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego2 związany jest ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego, jednak tylko co do faktu popełnienia przestępstwa (o tym czy popełnienie przestępstwa uzasadnia uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia decyduje swobodnie sąd cywilny).

 

Żądanie uznania za niegodnego osoba tym zainteresowana może wysunąć w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

 

Przebaczenie

 

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Przebaczenie może być skuteczne nawet jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych. Warunkiem jest, aby nastąpiło ono z dostatecznym rozeznaniem, co ocenia oczywiście sąd. Ciężar udowodnienia, iż przebaczenie jako okoliczność wyłączająca możliwość uznania za niegodnego dziedziczenia zaistniało, spoczywa na pozwanym.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus jeden =

 

»Podobne materiały

Niegodność dziedziczenia

Artykuł omawia kwestie związane z pozbawieniem spadkobiercy prawa do spadku w drodze uznania go niegodnym dziedziczenia.

 

Uprawnienie małżonka spadkodawcy do żądania przedmiotów urządzenia domowego

Małżonek spadkodawcy posiada specjalne uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Takim szczególnym uprawnieniem jest możliwość żądania od pozostałych spadkobierców, ponad swój udział spadkowy, przedmiotów urządzenia domowego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »