Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie dziecka a pozbawienie praw rodzicielskich

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 21.06.2010

Owocem mojego romansu z pewnym mężczyzną jest 3-letni synek. W akcie urodzenia wpisałam przypadkowe imię męskie. Obecnie ojciec dziecka, który nie utrzymuje z nami żadnych kontaktów, zadeklarował, że uzna syna. Jak do tego doprowadzić? Czy mogę go pozbawić jednak praw rodzicielskich? Ojciec zaproponował mi ugodę alimentacyjną, z której wynika, że mój syn dostawałby o wiele mniejsze kwoty niż dzieci jego ojca ze związku małżeńskiego (trwa rozwód). Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się całościowo do Pani sprawy, najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie pozwu do sądu rodzinnego o ustalenie ojcostwa. W takim pozwie może również zawierać się roszczenie alimentacyjne oraz wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej.

 

Zgodnie z art. 84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka”.

 

Zakładam, że w tym przypadku to Pani wystąpi z powództwem.

 

Istotne jest, iż zgodnie z art. 143 K.r.io. „jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Konieczne jest zatem połączenie roszczeń alimentacyjnych z żądaniem ustalenia ojcostwa”.

 

Roszczeniem związanym z tym żądaniem jest także roszczenie o pokrycie wydatków poniesionych w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu, a z ważnych powodów przez dłuższy czas. Ponadto matka może domagać się pokrycia innych wydatków lub szczególnych strat majątkowych, jeżeli wskutek ciąży lub porodu je poniosła. Proszę jednak pamiętać, że roszczenie o pokrycie wydatków poniesionych w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu przedawniają się z upływem 3 lat.

 

Odnosząc się do Pani sytuacji, uważam, że najlepiej tę kwestię uregulować sądownie. W praktyce jeżeli wnosi Pani w pozwie o zasądzenie od ojca dziecka świadczenia alimentacyjnego w wysokości np. 800 zł, to będzie Pani musiała wykazać, co zawiera się w tej kwocie np. koszty wyżywienia, środków czystości, ubrań itp.

 

Owszem, fakt, iż ojciec dziecka ma na utrzymaniu dzieci pochodzące z innego związku, ma znaczenie, jednakże proszę wziąć pod uwagę także to, że ojciec dziecka przez 3 lata nie interesował się nim, co ma znaczenie dla sądu, ponieważ w tym wypadku z uwagi na zaniedbywanie opieki nad dzieckiem zasądza się w to miejsce odpowiednią rekompensatę finansową.

 

Zgodnie z art. 93 K.r.io. „władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”. W razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje jednak ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo. O przyznaniu tej władzy sąd orzeka z urzędu, a oświadczenia stron w tym przedmiocie są tylko sugestią dla sądu.

 

W przedmiotowym pozwie może Pani zatem domagać się ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu dziecka (sąd, biorąc pod uwagę dobro dziecka, określi sposób jej wykonywania), zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami mogą Państwo zawrzeć również tzw. porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, pozostawiając władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

 

Pozew można wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany (czyli ojciec dziecka) ma miejsce zamieszkania, albo do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli miejsca zamieszkania dziecka, co oznacza, iż wybór należy do Pani.

 

Sąd z urzędu obowiązany jest nadać wyrokowi zasądzającemu alimenty rygor natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po wytoczeniu powództwa, a co do rat płatnych przed jego wytoczeniem za okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Poza tym w pozwie może Pani złożyć tzw. wniosek o zabezpieczenie powództwa co do alimentów, wówczas jeżeli wniosek zostanie uwzględniony przez sąd, może Pani otrzymywać alimenty od ojca dziecka również w trakcie trwania postępowania.

 

Strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych jest zwolniona od kosztów sądowych i może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata.

 

Uważam, iż powinna Pani poważnie rozważyć możliwość zwrócenia się do sądu o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, który pomógłby Pani w toku procesu.

 

Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym później postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na wniosek jego przedstawiciela ustawowego nazwisko ojca. W tym względzie decyzja należy wyłącznie od Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 6 =

»Podobne materiały

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Czy kompletny brak zainteresowania dzieckiem oraz niepłacenie alimentów to wystarczające przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej? Na podstawie postanowienia sądu dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Prawa rodziców do małoletniego zostały ograniczone. Ojciec nie może sprawować bezp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »