.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie długu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.11.2013

Spółka X jest mi winna pieniądze. Ma ona kłopoty finansowe, ale słownie zostałem zapewniony, że zostanę spłacony. Problem w tym, że nie mam żadnej umowy. Jak rozwiązać tę sytuację? Podpisać umowę z datą wsteczną czy wystarczy oświadczenie, w którym zostaną uznane długi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby dochodzić roszczenia przed sądem, dobrze byłoby mieć faktury, najlepiej podpisane przez zleceniodawcę, a jeśli nie ma podpisu, konieczne będzie uznanie długu.

 

Może ono mieć formę potwierdzenia salda (choć to bywa sporne – o tym poniżej) lub innego wyraźnego oświadczenia potwierdzającego określoną kwotę zadłużenia.

 

Zgodnie z powszechnie akceptowanym w orzecznictwie poglądem uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) występuje w każdym wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub też innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące (por. wyrok Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 7 marca 2003 r., I CKN 11/2001). Zatem jedynie wówczas, gdyby oświadczenie o potwierdzeniu zobowiązania zostało złożone wobec wierzyciela, można byłoby mówić o uznaniu roszczenia. Za taką czynność nie można również uznać pisma strony pozwanej, aby bowiem skutecznie doszło do uznania roszczenia, oświadczenie (bądź określone zachowanie dłużnika – jak wskazano wyżej) dłużnika musi odnosić się do skonkretyzowanego roszczenia – długu – tak co do wysokości, jak też tytułu, na podstawie którego doszło do powstania długu. W sytuacji, gdy zobowiązanie dłużnika do zapłaty wynika z wielu faktur, przynajmniej powinno wskazywać zobowiązania, z jakiego okresu uznanie to dotyczy. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel muszą bowiem mieć jasność, do jakich roszczeń uznanie się odnosi, gdyż tylko w granicach uznania następuje skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia konkretnego roszczenia. Niewątpliwie oświadczenie strony pozwanej zawarte we wskazanym wyżej piśmie nie spełnia tego wymogu, albowiem nie precyzuje roszczeń (w sposób wskazany wyżej), których istnienie tym pismem potwierdza.

 

Potwierdzenie salda, jak zgodnie przyjmują praktyka sądowa i nauka prawa, to tzw. uznanie niewłaściwe, rozumiane jako przyznanie przez dłużnika wobec wierzyciela istnienia długu. Charakter prawny tego rodzaju oświadczeń należy w doktrynie i judykaturze do najbardziej spornych zagadnień. Uznanie niewłaściwe, stanowiąc sui generis oświadczenie wiedzy, zawiera także pewne elementy woli, pozwalające na stosowanie wobec niego odpowiednio przepisów o czynnościach prawnych.

 

SN w orzeczeniach z 26 kwietnia 1995 r. (III CZP 39/95 OSNC 1995/9 poz. 120) oraz z 23 sierpnia 2001 r.(wyrok SN z 23 sierpnia 2001 r., II CKN 103/99), dotyczących skutków wezwania do potwierdzenia salda lub wysłania potwierdzenia salda, jednoznacznie stwierdził, że zachowanie dłużnika polegające na wysłaniu potwierdzenia salda lub wezwaniu do jego potwierdzenia stanowi uznanie roszczenia rodzące skutki określone w art. 123 § 1 pkt 2 K.c., o ile dokument jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania dłużnika.

 

Do ważności wystarczy oświadczenie tej treści: „strony niniejszym potwierdzają, iż spółka X jest dłużna panu Y kwotę Z zł” albo: „spółka X potwierdza wysokość zobowiązania wobec pana Y na kwotę Z zł” lub też zawarcie ugody o spłacie ratalnej.

 

Każda z tych form pozwoli Panu na dochodzenie roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl