Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uznanie amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 20.04.2015

Czy powinnam ryzykować złożenie wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego – amerykańskiego wyroku rozwodowego, jeśli jedyne dokumenty rozwodowe z USA, jakie posiadam, są w wersji elektronicznej, a nie mam oryginałów w formie papierowej? Dodatkowo w tych dokumentach występuję pod nazwiskiem panieńskim, mimo że przyjęłam po ślubie nazwisko męża. Czy pozostaje mi uznać, że nie mam żadnych dokumentów rozwodowych ze Stanów i złożyć pozew o rozwód w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Amerykański wyrok rozwodowy nie jest automatycznie skuteczny w Polsce. Aby taką skuteczność uzyskać, trzeba podjąć szereg kroków, do których należy – oprócz złożenia stosownego wniosku do właściwego sądu okręgowego z uwagi na Pani miejsce zamieszkania (lub Sądu Okręgowego w Warszawie, gdy brak tego zamieszkania) – także dołączenie tzw. Certified Copy wyroku rozwodowego, wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, iż wyrok jest prawomocny, a także dodatkowo uwierzytelniony przekład wyroku rozwodowego na język polski. Trzeba też pamiętać, że dokumenty wystawione przez władze amerykańskie powinny być przed wysłaniem zaopatrzone poświadczeniem zwanym Apostille, które wydają sekretarze stanu. Możliwe jest też potwierdzenie przez konsula zgodności tłumaczenia z oryginałem. Posiadając te dokumenty, uzyskanie legalizacji rozwodu przeprowadzonego w USA jest czystą formalnością.

 

Zgodnie bowiem z art. 1145 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz. U. z 1.12.1964 r., poz. 296) orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146 K.p.c.

Zgodnie z art. 1146 § 1. Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

 

Orzeczenie o uznaniu stanowi podstawę adnotacji o ustaniu małżeństwa w akcie ślubu lub w akcie zawarcia małżeństwa za granicą, ale wpisanego do polskiego USC.

 

W tym konkretnym przypadku problem polega na tym, że – jak Pani pisze – nie posiada stosownych dokumentów, tam gdzie przepisy wymagają przedstawienia ich w oryginale. Obawiam się, że wersja elektroniczna nie będzie tu wystarczająca. Powinna jednak Pani posiadać oryginalny akt rozwodowy. Z punktu widzenia prawa polskiego wyrok rozwodowy będzie ważny i uznawalny, jeżeli będzie zalegalizowany w konsulacie bądź opatrzony Apostille sekretarza stanu, oraz po dokonaniu tłumaczeń z klauzulą wierności tłumaczenia podpisaną przez tłumacza przed notariuszem. W przeciwnym razie, obawiam się, że będzie musiała Pani złożyć pozew w Polsce i przeprowadzić cały proces rozwodowy zgodnie i na zasadach w niej obowiązujących.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 4 =

»Podobne materiały

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Zniszczenie książki z biblioteki

W szkole uczniowie mogą wypożyczyć z biblioteki podręczniki na cały rok szkolny. Zdarza się, że uczniowie po porzuceniu szkoły oddają do biblioteki zniszczone książki. Bywały też przypadki, że w ogóle książki nie wracały do biblioteki. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami i jak wyegzekwować

 

Kasacja wyroku sądu bez uzasadnienia

Sąd apelacyjny zmienił wyrok sądu okręgowego w mojej sprawie. Złożyłem prośbę o przysłanie orzeczenia, ale sąd nie zgodził się na przysłanie wyroku z uzasadnieniem. Jak mogę je zdobyć? Czy możliwa jest kasacja wyroku bez uzasadnienia sądu II instancji? Co mam teraz robić?

 

Celowe wprowadzenie sądu w błąd - etyka adwokacka

Mój mąż ma sprawę w sądzie. Sąd I instancji wydał wyrok na jego korzyść, ale druga strona właśnie napisała apelację. Oczom nie wierzymy, bo mecenas (pełnomocnik powoda) napisał same kłamstwa, które mogą być łatwo obalone dowodami, które posiada sąd. Czy takie celowe wprowadzanie sądu w błąd (zapewne

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »