.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Utrzymywanie schorowanej mamy

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 10.03.2017

W maju tego roku kupiłem mieszkanie w bloku (własność wspólna z żoną) dla swojej 93-letniej mamy. Ja mieszkam z żoną w domu jednorodzinnym. Ze względu na  wiek mama potrzebuje opieki. W kosztach utrzymania mieszkania (opłaty w spółdzielni, woda, prąd, gaz) chcą partycypować moje dwie siostry. Czy i jakie powinienem podjąć kroki formalne, aby uniknąć zarzutu ze strony urzędu skarbowego, że wynajmuję mieszkanie, otrzymuję wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Po śmierci mamy chcę to mieszkanie sprzedać, żeby odzyskać pieniądze. Czy i ewentualnie jaki podatek będę musiał zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana problem należy rozważyć przede wszystkim w kontekście ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z tytułu darowizny.

 

Jako darowiznę na Pana rzecz należy bowiem traktować środki pieniężne przekazywane przez Pana siostry w celu uregulowania płatności związanych z korzystaniem przez Pana mamę z mieszkania, będącego Pana własnością.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn wysokość tego podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do tzw. grupy I ustawa zalicza małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Tak więc jako obdarowany byłby Pan zaliczony do ww. I grupy podatkowej.

 

Zgodnie z art. 4a wspomnianej ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Dla Pana dniem tym będzie dzień, w którym kwota otrzymana od każdej z sióstr w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie przekroczy kwotę 9637 złotych.

 

Dodatkowo do zwolnienia z podatku konieczne będzie udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na Pana rachunek płatniczy, rachunek, inny niż płatniczy, rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo przekazem pocztowym.

 

Odnosząc się do kwestii skutków podatkowych zamieszkiwania Pana mamy w mieszkaniu i możliwości zakwalifikowania tego stanu jako najmu – wyjaśniam, że jeśli nie zawrze Pan z mamą umowy najmu, lecz będzie tylko udostępniał jej mieszkanie, to wówczas nie zapłaci Pan podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

 

Z kolei zbycie przez Pana mieszkania po śmierci mamy nie będzie opodatkowane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (obecnie w stawce 19%) pod warunkiem, że zbycie to zostanie dokonane przez Pana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie mieszkania, to wówczas nie zapłaci Pan podatku z tytułu dochodu, jaki Pan uzyska z tej sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl