.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrudnianie przez męża najmu wspólnego lokalu handlowego - co zrobić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 07.09.2021 • Zaktualizowane: 07.09.2021

Rodzice od kilku lat nie są razem. Matka potrzebuje pomocy finansowej, gdyż ma bardzo niską emeryturę i mieszka sama. Rodzice posiadają wspólną nieruchomość (lokal handlowy), który był zawsze wynajmowany. W tej chwili, mimo zgłaszających się chętnych, ojciec nie wyraża zgody na wynajem. Twierdzi, że wszystko ma być na jego warunkach. Jego sytuacja materialna jest bardzo dobra. Mama bardzo by chciała uregulować prawnie tę sytuację, ale nie wiemy, czy nie jest już za późno. Czy ojciec ma prawo utrudniać wynajem pawilonu handlowego? Jakie będą skutki, jeżeli ojciec już załatwił separację i rozdzielność majątkową bez matki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrudnianie przez męża najmu wspólnego lokalu handlowego - co zrobić?

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Kwestię zarządu majątkiem wspólnym małżonków reguluje przepis art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie bowiem z treścią tego artykułu:

 

„§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.”

 

Przepis ten zawiera zamknięty katalog czynności prawnych, do dokonania których wymagana jest zgoda współmałżonka. W tym katalogu nie mieści się wynajem wspólnej nieruchomości. Stąd też mama może samodzielnie zawierać umowę najmu, przy czym pobrany czynsz najmu stanowić będzie składnik majątku wspólnego. Nie zakończy to sporu z ojcem, stąd też należy zastanowić się nad dalszymi rozwiązaniami w postaci m.in. wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego.

 

Zezwolenie sądu zamiast zgody współmałżonka na dokonanie czynności

W razie gdyby ojciec swoim działaniem utrudniał lub uniemożliwiał zarząd majątkiem wspólnym, wówczas mama może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 39 K.r.o.: „Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny”.

 

Sąd działa tutaj na wniosek strony i w postępowaniu nieprocesowym może „przymusić” ojca do wyrażenia zgody na zarządzanie przedmiotem najmu przez mamę.

 

W kwestii separacji czy zniesienia wspólności ustawowej nie ma możliwości, aby te sprawy odbyły się bez poinformowania mamy. Stąd też w razie wniesienia spraw przez ojca sąd zawiadomi o tym mamę, przesyłając jej odpis pozwu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »