.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata statusu domownika w gospodarstwie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 19.08.2015

Siostrzeniec chciał zarejestrować się w UP jako osoba bezrobotna. Mieszka on ze swoją matką w gospodarstwie rolnym odziedziczonym przez nas po rodzicach. Czy zmiana miejsca zamieszkania siostrzeńca będzie wystarczająca dla utraty statusu „domownika” w gospodarstwie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami domownik to osoba bliska rolnikowi, która:

 

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
  • jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi-rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

 

Zgodnie z obowiązującą urzędy pracy ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy status bezrobotnego może uzyskać osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 4), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 

Zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 1 grudnia 1994 r. (sygn. akt III ARN 67/94) w świetle art. 2 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 ze zm.) może być uznana za bezrobotną małżonka rolnika będącego właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, jeżeli nie pracuje w tym gospodarstwie rolnym, ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem oraz nie korzysta z jego dochodów, pozostając w faktycznej małżeńskiej separacji, a spełnia pozostałe warunki określone w tej ustawie.

 

Podsumowując, aby móc się zarejestrować w urzędzie pracy, siostrzeniec musi wykazać, że nie ma statusu domownika. Samo zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym nie daje mu jeszcze takiego status, gdyż, aby zostać domownikiem, musi prowadzić z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe.

 

Jednak w sytuacji, gdy siostrzeniec nie uzyskuje dochodów pochodzących spoza gospodarstwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana adresu, aby nie można mu było zarzucić, że zamieszkuje w gospodarstwie i prowadzi wspólne gospodarstwo z rolnikiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »