Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata nieposzlakowanej opinii i przeniesienie żołnierza do rezerwy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.10.2014

Jestem podejrzany o przestępstwo z art. 13 § 1 K.k. w zw. z art. 286 § 1 K.k. Na moją niekorzyść działa opinia biegłego. Nigdy nie byłem karany, jestem żołnierzem zawodowym. Czy w przypadku skazania utracę nieposzlakowaną opinię i zostanę przeniesiony do rezerwy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan żołnierzem zawodowym, przeciwko któremu w chwili obecnej toczy się postępowania karne z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 13 § 1 K.k.

 

Istotna w niniejszej sprawie jest treść art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z tym przepisem żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Ustawodawca nakłada zatem na żołnierza obowiązek zachowania nieposzlakowanej opinii nie tylko w chwili przyjmowania do wojska, ale także przez cały okres służby wojskowej. Powyższe związane jest bezpośrednio z prestiżem i uznaniem społecznym. Pełnienie służby wojskowej związane jest nierozerwalnie, poza oczywiście wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i spełnieniem odpowiednich wymagań fizycznych i psychicznych, z określoną postawą moralną.

 

W orzecznictwie powszechnie prezentowany jest pogląd, jakoby skazanie wyrokiem karnym powodowało, iż żołnierz nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 1575/10, zgodnie z którym „żołnierz uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią, a ta w myśl art. 2 ustawy z 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest jednym z wymogów stawianych żołnierzom zawodowym”.

 

Analogicznie wypowiada się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 105/09, zgodnie którym „służbę pełni się nie tylko w jednostce wojskowej bądź w trakcie wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym, poza jednostką i poza czasem przeznaczonym na wykonywanie tych czynności. Użycie przemocy w stosunku do kobiety dyskwalifikuje skarżącego jako żołnierza zawodowego i można wobec niego zastosować przepis art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.)”.

 

„Żołnierz uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią, a ta w myśl art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) jest jednym z wymogów stawianych żołnierzom zawodowym” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 788/06).

 

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, w sytuacji skazania wyrokiem karnym za czyn z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 13 § 1 K.k. należy liczyć się z utratą nieposzlakowanej opinii, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

Innymi słowy, należy liczyć się z przeniesieniem do rezerwy. Rozkazem personalnym dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 23, poz. 137), przychylając się do wniosku dowódcy, można zwolnić Pana z zawodowej służby wojskowej i przenieść do rezerwy z określonym dniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus III =

»Podobne materiały

Żołnierz zawodowy – dalsza służba po orzeczeniu wyroku

Jestem żołnierzem zawodowym. Niedawno postawiono mi pewne zarzuty w sprawie, w którą wplątałem się z niewiedzy. Czy będę mógł służyć dalej, mając np. wyrok w zawieszeniu?

 

Umorzenie sprawy a wydanie wyroku

Odebrano mi prawo jazdy na prowadzenie w stanie nietrzeźwym. Miałem otrzymać warunkowe umorzenie sprawy, ale wydano też wyrok (grzywna itd.). Jestem funkcjonariuszem SW. Czy wyrok może spowodować zwolnienie mnie ze służby?

 

Czy żołnierz zawodowy skazany prawomocnym wyrokiem może liczyć na nowy kontrakt?

Jestem żołnierzem zawodowym (podoficerem). Ostatnio zostałem skazany z art. 178 § 1 K.k. na grzywnę i pozbawienie prawa jazdy na rok. Kończy mi się kontrakt, czy dowódca jednostki może nie wyrazić zgody na jego przedłużenie w związku z tym wyrokiem i tym, że mam poświadczenie bezpieczeństwa do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »