Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata nieposzlakowanej opinii i przeniesienie żołnierza do rezerwy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.10.2014

Jestem podejrzany o przestępstwo z art. 13 § 1 K.k. w zw. z art. 286 § 1 K.k. Na moją niekorzyść działa opinia biegłego. Nigdy nie byłem karany, jestem żołnierzem zawodowym. Czy w przypadku skazania utracę nieposzlakowaną opinię i zostanę przeniesiony do rezerwy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan żołnierzem zawodowym, przeciwko któremu w chwili obecnej toczy się postępowania karne z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 13 § 1 K.k.

 

Istotna w niniejszej sprawie jest treść art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z tym przepisem żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Ustawodawca nakłada zatem na żołnierza obowiązek zachowania nieposzlakowanej opinii nie tylko w chwili przyjmowania do wojska, ale także przez cały okres służby wojskowej. Powyższe związane jest bezpośrednio z prestiżem i uznaniem społecznym. Pełnienie służby wojskowej związane jest nierozerwalnie, poza oczywiście wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i spełnieniem odpowiednich wymagań fizycznych i psychicznych, z określoną postawą moralną.

 

W orzecznictwie powszechnie prezentowany jest pogląd, jakoby skazanie wyrokiem karnym powodowało, iż żołnierz nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 1575/10, zgodnie z którym „żołnierz uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią, a ta w myśl art. 2 ustawy z 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest jednym z wymogów stawianych żołnierzom zawodowym”.

 

Analogicznie wypowiada się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 105/09, zgodnie którym „służbę pełni się nie tylko w jednostce wojskowej bądź w trakcie wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym, poza jednostką i poza czasem przeznaczonym na wykonywanie tych czynności. Użycie przemocy w stosunku do kobiety dyskwalifikuje skarżącego jako żołnierza zawodowego i można wobec niego zastosować przepis art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.)”.

 

„Żołnierz uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią, a ta w myśl art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) jest jednym z wymogów stawianych żołnierzom zawodowym” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 788/06).

 

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, w sytuacji skazania wyrokiem karnym za czyn z art. 286 § 1 K.k. w zw. z art. 13 § 1 K.k. należy liczyć się z utratą nieposzlakowanej opinii, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

Innymi słowy, należy liczyć się z przeniesieniem do rezerwy. Rozkazem personalnym dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 23, poz. 137), przychylając się do wniosku dowódcy, można zwolnić Pana z zawodowej służby wojskowej i przenieść do rezerwy z określonym dniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki