Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata zniżki na zakup mieszkania od PKP

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.11.2017

Mój problem dotyczy wykupu lokalu mieszkalnego należącego do PKP. Do chwili śmierci ojca w 1992 roku stale zamieszkiwałam razem z nim, w 1999 r. byłam zameldowana w innym miejscu. Od tego czasu do chwili obecnej ciągle tam zamieszkuje i jestem ponownie zameldowana. Obecnie staram się o wykup tego lokalu jednak od PKP, jednak uzyskałam odpowiedz, że nie przysługują mi zniżki, ponieważ wymeldowując się, straciłam prawo do zniżek. Wspomnę jeszcze, że moja mama nie żyje od 2014 roku, a po śmierci ojca mama nie przeszła na emeryturę po mężu. Czy uzyskałam słuszną odpowiedź od PKP?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrata zniżki na zakup mieszkania od PKP

Fot. Fotolia

Wykup mieszkań PKP reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.).

 

Przyznaje ona osobom uprawnionym, tzn. pracownikom i byłym pracownikom będących najemcami oraz osobom bliskim, pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy przez osobę uprawnioną do wykupu mieszkania należy rozumieć:

 

  1. najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy;
  2. stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Nikt nie nakazuje mieszkać w lokalu cały czas i nie uzależnia tego od prawa do nabycia roszczenia o wykup. Nadto umowa najmu nie rozwiązuje się, gdy ktoś się wymelduje z mieszkania.

 

Nikt nie wypowiedział Pani umowy najmu. Zamieszkiwała Pani razem z ojcem – pracownikiem PKP – w dniu jego śmierci.

 

W stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na zasadach preferencyjnych.

 

Ustawa o zasadach zbywania mieszkań w art. 6 (w brzmieniu obowiązującym od 6 października 2001 r.) stanowi, że:

 

„1) sprzedaży mieszkania dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o:

a) 6% za każdy rok pracy u zbywcy lub jego poprzednika prawnego,

b) 3% za każdy rok najmu tego mieszkania, przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania;

2) do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1 sierpnia 1990 r.;

3) na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, uwzględnia się, zamiast zaliczonego jej okresu najmu, okres pracy lub najmu pracownika lub byłego pracownika u zbywcy lub u jego poprzednika prawnego, jeżeli jest korzystniejszy;

jeśli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości”.

 

Jak wynika z powyższego, Pani jako osoba bliska (zstępny) pracownika, ma prawo zawnioskować, aby obliczając bonifikatę przy wykupie mieszkania, zamiast umowy najmu zaliczono Pani okres pracy ojca.

 

Reasumując: ma Pani prawo wykupić lokal, korzystając z bonifikaty wypracowanej przez ojca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus jeden =

»Podobne materiały

Podział majątku – prawo do posiadania mieszkania z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej po rozwodzie

Przed kilkunastu laty były mąż (rozwiedliśmy się w 2006 r.) otrzymał przydział na mieszkanie z WAM-u – był żołnierzem. Jako że posiadał rodzinę, więc mieszkanie miało oczywiście większy metraż, aniżeli gdyby był kawalerem. Od 2004 r. mieszkam w tym mieszkaniu sama z naszych dzieckiem. Pod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »