Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utracony dochód

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 05.03.2013

W 2011 r. dorabiałem na umowę o dzieło jako agent II filaru, obecnie nie mam tej możliwości. Dlaczego dochodu nie mogę uznać za „dochód utracony” we wniosku o dodatek rodzinny?

 

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Nie można uznać za dochód utracony dochodu, jaki uzyskiwał Pan w 2011 r. z tytułu umowy o dzieło jako przedstawiciel otwartego funduszu emerytalnego, z uwagi na fakt, że wyraźnie zakazują tego przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

 

Definicję „utraty dochodu” zawiera art. 3 pkt 23 ww. ustawy. Pojęcie to oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 

  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
  5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Gdyby świadczył Pan podaną pracę na podstawie umowy-zlecenia, można by mówić o dochodzie utraconym, uwzględnianym w ramach ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 8 ustawy).

 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 lipca 2011 r. (sygn. akt III SA/Kr 1311/10): „Skoro podstawą ustalenia prawa do świadczeń jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), zaś dochodem rodziny jest dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, jego wysokość decyduje o uprawnieniu do świadczeń, to – przy braku innych rozwiązań ustawowych – wszelkie zmiany w dochodzie, o których stanowi art. 5 ustawy (utrata bądź uzyskanie dochodu), odnosić się mogą tylko do tego roku, to jest roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Uwzględnienie zatem w dochodzie rodziny utraconego dochodu, do którego prawo powstało, po roku, z którego dochody uwzględniać powinny organy orzekające w tej sprawie, jest nieprawidłowe”.

 

Jak bowiem wynika z treści przepisu art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 24 ust. 6 ustawy). Przykładowo, gdyby był Pan zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia, to w razie uzyskania ostatniego dochodu z tego tytułu w grudniu 2011 r. i złożenia wniosku w styczniu 2012 r. dochód z tego źródła uznany byłby za utracony w grudniu 2011 r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (art. 24 ust. 2 ustawy).

 

Jeśli właściwy do ustalenia prawa do świadczenia organ administracji wyda decyzję odmowną, stronie niezadowolonej z decyzji służy prawo wniesienia odwołania. Jeśli organ odwoławczy utrzyma decyzję organu pierwszej instancji w mocy, strona może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu drugiej instancji, za pośrednictwem tego organu, jeśli jej zdaniem rozstrzygnięcie o jej uprawnieniach nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

 

 

*Stan prawny z dnia 16.12.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Aktualnie uzyskany dochód lub jego utrata może wpływać na prawo do świadczenia rodzinnego

Mam chorą córkę z orzeczeniem o niepełnosprawności od 2 roku życia. Obecnie dziecko skończyło 10 lat. Pobieram na nią świadczenie pielęgnacyjne. W 2008 roku nie uzyskaliśmy żadnego dochodu, dochód za rok 2009 przekracza próg dochodowy, by ubiegać się o świadczenia, ale obecnie mą

Renta z tytułu utraty dochodów a suma gwarancyjna renty

W 1996 r. uległem wypadkowi komunikacyjnemu. Mam całkowity zakaz pracy i przyznano mi rentę z tytułu utraty dochodów. Wyrok kończy się sentencją: „Zasądza się kwotę X od dn. X i na przyszłość”. Obecnie ubezpieczyciel informuje mnie, że suma gwarancyjna na dzień wypadku to Y, a w
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »