Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utracenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 08.09.2010

Posiadałam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Utraciłam je na skutek zaległości czynszowych (długi wynoszą ok. 3000 zł), zostałam eksmitowana. Wkład mieszkaniowy wyceniam na ok. 40 000 zł. Jak mogę odzyskać prawo do mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielnia mieszkaniowa zapewne pozbawiła Panią praw członka spółdzielni w stosownej uchwale na skutek dopuszczenia się przez Panią zaległości czynszowych.

 

Pozbawienie Pani członkostwa w spółdzielni było jednoznaczne z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia złożyła w sądzie pozew o eksmisję, a sąd opierając się na tym, że nie posiada Pani tytułu prawnego do lokalu, w związku z pozbawieniem Pani członkostwa w spółdzielni oraz wygaśnięciem spółdzielczego prawa do lokalu, orzekł eksmisję.

 

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa”.

 

Jak wskazuje ust. 11 art. 11 ustawy, „spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

 

  1. jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2. jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat na rzecz spółdzielni”.

 

W Pani przypadku, jak wynika z pytania, uchwała o pozbawieniu Pani członkostwa uprawomocniła się. Spółdzielnia uzyskała również sądowe orzeczenie o eksmisji.

 

Niestety przepisy prawa spółdzielczego, w tym przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie przewidują procedury przywrócenia tytułu prawnego do lokalu. Nie ma Pani w chwili obecnej podstaw, aby żądać od spółdzielni mieszkaniowej przywrócenia Pani statusu członka spółdzielni mieszkaniowej czy ponownego ustanowienia na Pani rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Brak podstaw prawnych powoduje, że nie może się Pani ubiegać o przywrócenie praw członka spółdzielni oraz prawa do lokalu na drodze sądowej.

 

Może Pani wystąpić do spółdzielni o przyjęcie Pani w poczet członków spółdzielni na nowo oraz o ustanowienie na Pani rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielnia nie musi się na to jednak zgodzić – może Pani odmówić.

 

Często jest tak, że jeżeli spółdzielnia zgadza się na przywrócenie praw członka spółdzielni oraz na ustanowienie ponownie spółdzielczego prawa do lokalu, to żąda od takiej osoby uiszczenia wkładu mieszkaniowego odpowiadającego rynkowej wartości lokalu, czyli przywraca członka na takich zasadach, na jakich ustanawia się prawa spółdzielcze lokatorskie dla „nowych” członków.

 

Oczywiście istnieje możliwość zaliczenia posiadanego wkładu mieszkaniowego związanego z prawem, które wygasło, na poczet wkładu mieszkaniowego koniecznego do ustanowienia prawa do lokalu na nowo.

 

Powinna się Pani zapoznać ze statutem spółdzielni. Wiele spółdzielni przewiduje instytucję przywrócenia członkostwa w spółdzielni.

 

Statut może określać szczegółowe warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o przywrócenie członkostwa.

 

Najczęściej warunkami ubiegania się o przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i członkostwa są:

 

  1. złożenie stosownego wniosku o uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie wykluczenia,
  2. spłacenie całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,
  3. terminowe opłacanie należności za korzystanie z lokalu przez określony okres od daty spłacenia całego zadłużenia.

 

W Pani sprawie należy również pamiętać o tym, że w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ustawy roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 

Do zachowania roszczeń, o których mowa powyżej, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o sprawie rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem spółdzielni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - V =

»Podobne materiały

Odwołanie od rozmowy dyscyplinującej funkcjonariusza SW

Funkcjonariusz SW zakładu karnego w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego został ukarany rozmową dyscyplinującą. W terminie 3 dni złożył zażalenie na sposób przeprowadzenia postępowania oraz decyzję dyrektora ZK do sekretariatu ZK, opisując zdarzenie i w nagłówku umieszczając dyrektora

 

Maksymalna podwyżka czynszu

Zajmuję wraz z mężem mieszkanie w budynku zarządzanym przez zarządcę. Dotychczasowy czynsz wynosił 6 zł za m2, obecnie (pod koniec 2012 r.) zarządca podniósł go do kwoty 7,38 zł w oparciu o wskaźnik przeliczenia kosztu odtworzenia. Czy to nie jest zbyt duża podwyżka, nawet więcej niż mogłaby wynosić

 

Pomówienia o romans - co zrobić?

Pewna kobieta, która nawet mnie nie zna, rozpowiada na mój temat niestworzone historie, co bardzo źle wpływa na moją reputację i dobre imię. Ta kobieta oskarża mnie o romans z jej mężem, z którym pracuję. Żadnego romansu nie było, ani nawet flirtu, a rzucanie takich oskarżeń źle wpływa na moje zdrow

 

Narodziny dziecka po odrzuceniu spadku

W 2010 roku syn złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym w 2007 roku wujku swojego ojca, po którym dziedziczył ustawowo. W zeszłym roku urodziła się synowi córka. Czy syn musi odrzucić wymieniony wyżej spadek również w imieniu swojej nieletniej córki, która urodziła się po odrzuceniu spadk

 

Spowodowanie wypadku śmiertelnego a praca w szkole

Dwa miesiące temu spowodowałam śmiertelny wypadek drogowy, skręcając w prawo, potrąciłam rowerzystę, który zmarł po 5 dniach. Pracuję jako nauczyciel w szkole. Czy po orzeczeniu wyroku będę nadal mogła pracować nadal w szkole? Dyrektor wie o sprawie, ja się przyznałam do winy dobrowolnie.

 

Zakup nieruchomości od spółki cywilnej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę kupić od spółki cywilnej (niebędącej powiązaną z moją firmą) nieruchomość z gruntem, która nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych, jest to budynek. który cały czas jest na etapie budowy(w stanie surowym). Spółka nigdy nie czerpała

 

Zgłoszenie do urzędu skarbowego zakupu garażu dla syna

Mieszkam z rodzicami i od kilku lat „odpowiadam” za robienie codziennych zakupów z własnych środków, rodzice przez ten czas nie wydają swoich środków na żywność i inne towary, a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone odkładają na koncie i lokacie. Z początkiem miesiąca ojciec znalazł wymar

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »