.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uszkodzenie samochodu na parkingu i odjechanie - jakie grożą konsekwencje?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 22.12.2020

Córka, cofając na parkingu, który – jak twierdzi – nie był oświetlony (parking przy lesie), uderzyła w samochód i uszkodziła go. W okolicy nie było żadnych kamer. Córka wysiadła z samochodu, aby go obejrzeć, zauważyła małe uszkodzenie, a następnie odjechała. Prawo jazdy ma przez 8 lat i nigdy nie dostała mandatu ani punktów karnych. Jakie konsekwencje karne jej grożą, gdyby policji udało się ustalić jej tożsamość? Czy poza kosztami związanymi z regresem ubezpieczeniowym grozi jej utrata prawa jazdy bądź inne konsekwencje karne, za odjechanie z miejsca kolizji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uszkodzenie samochodu na parkingu i odjechanie - jakie grożą konsekwencje?

Odjechanie z miejsca kolizji

W pierwszej kolejności wskazuję, iż niestety oddalenie się z miejsca kolizji może być zakwalifikowane z art. 178 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie bowiem z art. 178 § 1 „skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę”.

Ucieczka po uszkodzeniu samochodu

Wyraz „zbiec” oznacza „skutecznie oddalić się niepostrzeżenie z jakiegoś strzeżonego miejsca” (Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 49, Poznań 2004, s. 76), „opuścić jakieś miejsce, ujść, umknąć skądś lub przed kimś” [B. Dunaj (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 2007, s. 864], „uciec, ujść, umknąć” (Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Anderskiej, Z Łempickiej, Warszawa 1998, s. 992), „przemijać niepostrzeżenie, uciekać” (M. Arcta, Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa, s. 1152).

 

Wyrazami bliskoznacznymi są „uciec, umknąć, ujść” (Praktyczny słownik…, s. 76). Słowo to jest synonimem wyrazu „uciec”, które obejmuje zachowanie polegające na „oddaleniu się (dla uniknięcia czegoś), umknięciu, zemknięciu, ujściu, zbiegnięciu” (A. Dąbrówka, F. Gelller, T. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1993, s. 136). Uwzględniając znaczenie językowe słowa „zbiec”, słusznie wskazuje się w doktrynie, że „zbiegnięcie z miejsca zdarzenia” oznacza „aktywność podmiotu podejmowaną świadomie, nakierowaną na oddalenie się z określonego miejsca lub też polegające na opuszczeniu tegoż w celu uniknięcia czegoś” (M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 12 lipca 1995 r., Część II, Pal. 1996, Nr 5–6, s. 23).

 

Zbiegnięcie charakteryzują dwa elementy: oddalenie się z miejsca zdarzenia (element obiektywny) oraz cel takiego zachowania (element subiektywny) (R.A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z 21.10.2009 r., sygn. akt V KK 176/09, Biul. PK 2009, Nr 9, poz. 1.2.12). Trafnej interpretacji tego pojęcia dokonał Sąd Najwyższy, stwierdzając, że „momentem decydującym o przyjęciu, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia – jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy – jest ustalenie, że oddalając się z miejsca zdarzenia, czynił to z zamiarem uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności we celu uniemożliwienia identyfikacji roli, jaką odegrał w zdarzeniu oraz stanu, w jakim znajdował się w chwili wypadku. Takie zachowanie sprawcy powinno odznaczać się zwartością czasową” (wyrok SN z 27.3.2001 r., sygn. akt IV KKN 175/00). Z uwagi jednak na niską społeczną szkodliwość czynu – kolizja na parkingu – w mojej ocenie powyższa odpowiedzialność karna jest wygórowana – jednak jak najbardziej może być przez sąd zastosowana. Oprócz powyższego, zazwyczaj ucieczka z miejsca wypadku wyłącza bowiem ochronę z tytułu ubezpieczenia OC.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl