Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usuwanie drzew

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.06.2013

Usunięcie niektórych drzew i krzewów z nieruchomości jest kłopotliwe, nawet dla jej właściciela. Jeżeli chce on wyciąć drzewa lub krzewy, w wielu przypadkach musi posiadać zezwolenie wydane przez właściwy organ gminy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew nakłada art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody*. Zezwolenie takie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków robi to wojewódzki konserwator zabytków. Wniosek o wydanie zezwolenia może złożyć właściciel nieruchomości lub posiadacz gruntu za zgodą właściciela (z wyjątkiem użytkownika wieczystego, który zgody właściciela mieć nie musi). O wydanie zezwolenia mogą także starać się m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe, gazowe i energetyczne, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu ich urządzeń przesyłowych (w takim przypadku właścicielowi drzew i krzewów, które mają być wycięte, przysługuje odszkodowanie od tych przedsiębiorstw). Wydając zezwolenie organ gminy może zobowiązać wnioskodawcę do posadzenia takiej samej liczby drzew, jak drzewa usuwane, lub do przesadzenia ich w inne miejsce.

 

Drzewa i krzewy, na których wycinkę nie jest potrzebne zezwolenie

 

Na usunięcie niektórych drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie gminy czy konserwatora zabytków. Zaliczają się do nich przede wszystkim drzewa i krzewy owocowe, drzewa i krzewy w lasach oraz na plantacjach, oraz drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat.

 

Opłaty za usunięcie drzew

 

Jeżeli usunięcie drzewa związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opłacie. Dzieje się tak nawet, jeśli wcześniej właściwy organ udzielił na to zezwolenia. Stawka opłaty zależna jest od rodzaju i gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia. W przypadku krzewów opłata uzależniona jest od powierzchni, którą zajmują. Opłaty mogą osiągać bardzo wysokie kwoty, nawet do kilkunastu tysięcy złotych (np. wycięcie dębu o obwodzie pnia wynoszącym 110 cm kosztować może ponad 35 tys. złotych).

 

Na szczęście dla posiadaczy nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty może być odroczony na okres 3 lat, jeżeli organ zobowiąże wnioskodawcę do przesadzenia usuwanych drzew lub posadzenia nowych. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy nie obumrą po tym okresie albo obumrą, lecz z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata jest umarzana.

 

Zwolnienia od opłat

 

W wielu przypadkach posiadacz gruntu, który usunie drzewa lub krzewy, może być zwolniony od uiszczania opłat. Dotyczy to w szczególności drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub istniejących budynków, drzew, które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane oraz drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

 

Zwolnienie od opłaty nie oznacza jednak zwolnienia od uzyskania zezwolenia na usunięcie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane.

 

Kary za samowolne usunięcie drzew lub krzewów

 

Samowolne usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia zagrożone jest dotkliwą karą. Wynieść ona może co najmniej trzykrotność opłaty, która byłaby wymagana w przypadku uzyskania zezwolenia (a więc w przypadku dębu, o którym była mowa, kara mogłaby osiągnąć kwotę ponad 100 tys. złotych). Karę wymierza organ, który byłby właściwy do wydania zezwolenia.

 

 

 

 *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + V =

 

»Podobne materiały

Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Artykuł omawia procedurę uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości, warunki uzyskania takiego zezwolenia oraz sankcje za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »