.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgodność danych w księdze wieczystej ze stanem faktycznym - jak usunąć niezgodności?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 05.06.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

W 2009 r. kupiłem od gminy garaż, który znajduje się w kompleksie blokowym z klatkami od numeru 1 do 6. Od początku we wszystkich dokumentach wskazywano, że garaż znajduje się w budynku (klatce) nr 4. Z takim adresem sprzedano mi garaż. Do aktu notarialnego i księgi wieczystej podano wszystkie dane garażu związane z numerem 4 (adres, numer działki). Jednak okazało się, że kupiony przeze mnie garaż jest w budynku nr 2! Cały czas wskazywano niewłaściwy adres. Teraz dane w księdze wieczystej (adres i numer działki) nie są zgodne ze stanem faktycznym. Jak usunąć te niezgodności?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Znalazł się Pan w dosyć typowej sytuacji, jeżeli chodzi o niezgodność stanu ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem faktycznym.

 

Jest Pan właścicielem garażu ze wskazanym adresem jego położenia, ale jak się okazało, adres ten nie odpowiada rzeczywistości. Dodatkowo niewłaściwy jest numer działki.

 

Jak zrozumiałem, każda klatka jest odrębną nieruchomością z przypisaną działką oraz garażami.

 

Pan ma garaż w klatce np. A. Okazuje się jednak, że stosownie do umowy Pana garaż znajduje się w klatce B.

 

Nie pozostaje Panu nic innego, jak sprawdzić zapisy w księgach wieczystych każdej klatki, aby ustalić do kogo dany garaż jest przypisany stosownie do zawartych umów i jak się to ma do rzeczywistości. Ponadto konieczne jest sprawdzenie oznaczenia nieruchomości (numery ewidencyjne przypisane poszczególnym nieruchomościom dla celów adresowych).

 

Po poznaniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego trzeba skorzystać z ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 

Na jej podstawie należałoby wystąpić z powództwem o usunięcie niezgodności między stanem prawnym w księdze wieczystej a stanem prawnym faktycznym.

 

Według wskazanej ustawy:

 

„Art. 10. 1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

 

2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia”.

 

Pan jako osoba, której prawo własności wpisane jest błędnie, ma prawo do żądania usunięcia istniejącej niezgodności.

 

Wyrok nakazujący usunięcie niezgodności stanowi podstawę do ujawnienia w księdze prawidłowego stanu prawnego, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

 

Sprawa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 ustawy) jest z istoty swej odmianą sprawy o ustalenie prawa (art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). Dlatego w sprawie o usunięcie niezgodności zachodzi potrzeba wykazania interesu prawnego w ustaleniu rzeczywistego stanu prawnego.

 

W Pana przypadku owym interesem prawnym jest prawidłowe ustalenie oznaczenia nieruchomości, działki, na jakiej ona się znajduje, oraz miejsca położenia garażu, którego jest Pan właścicielem. Obecnie nie wiadomo tak naprawdę, którego garażu jest Pan właścicielem.

 

Obecnie każdy, kto przejrzy księgę, uzyska informację niezgodną z rzeczywistością, ale nie będzie miał o tym pojęcia.

 

W myśl art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych odnosi się tylko do stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej.

 

Ponieważ być może nie jest to jedyna niezgodność, warto ustalić, czy nie ma ich więcej oraz czego i kogo dotyczą, tak aby za jednym razem dokonać usunięcia wszystkich niezgodności (póki są jeszcze pierwsi właściciele).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »