.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie ze szkoły księdza katechety z powodu skarg uczniów

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 04.02.2019

Dziś od dyrektora szkoły podstawowej dowiedziałem się, że uczniom nie podoba się to, że robię kartkówki, i chcą mnie usunąć ze szkoły. Jestem księdzem katechetą. Pracuję od miesiąca w tej szkole, mam 5 lat stażu. Okazuje się, że uczniowie kłamią, że nękam ich, straszę policją, że mrugam oczami do dziewczynek, że chodzą roztrzęsieni i nie mogą spać po nocach. Dyrektor podjął decyzję o zwolnieniu. Wszystko to jest nieprawdą. Misja kanoniczna ma być cofnięta. Co robić, jak walczyć o sprawiedliwość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 27 ustawy Karta Nauczyciela „rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”.

 

Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu także w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony z powodu cofnięcia skierowania do nauczania religii następuje z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.

 

Skoro dyrektor zdecydował się teraz rozwiązać z Panem stosunek pracy, to domniemywam, że z powodu cofnięcia skierowania do nauki religii. W innym bowiem przypadku wypowiedzenie kończyłoby się dopiero w sierpniu, a więc z końcem roku szkolnego.

 

Obowiązek rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania dotyczy również sytuacji cofnięcia nauczycielowi skierowania do nauczania religii w danej szkole. Rozwiązanie następuje z końcem miesiąca, w którym cofnięto nauczycielowi skierowanie. W przypadku takim nauczyciel otrzyma odprawę w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, maksymalnie jednak w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

 

„Zakaz rozwiązania stosunku pracy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie dotyczy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem religii z powodu cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole” (wyrok SN z dnia 23 stycznia 2004 r., sygn. akt I PK 208/03 , OSNP 2004, nr 23, poz. 401).

 

Podsumowując – jeśli cofnięto Panu misję, dyrektor nie miał wyjścia i musiał zakończyć stosunek pracy. Od tego nie ma sensu się odwoływać, gdyż szansa na wygraną jest niewielka. Jeśli jednak nie cofnięto Panu misji, a dyrektor zakończył stosunek pracy na jakiejś innej podstawie, powinien Pan odwołać się do sądu pracy. Katalog możliwości odnośnie zakończenia stosunku pracy z nauczycielem jest bowiem ograniczony i nie ma podstaw do rozwiązania umowy z innych przyczyn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »