.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustne ustalenia – czy są wiążące?

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 18.03.2009

Wynajmuję z kolegami mieszkanie. Ostatnio właścicielka mieszkania uprzedziła nas w mailu o podwyżce o 100 zł ceny za wynajem. Zgodziliśmy się. Właścicielka miała zjawić się, żeby podpisać z nami odpowiedni aneks do umowy, ale dotąd nie przyjechała. W międzyczasie znaleźliśmy tańszy lokal, wypowiedzieliśmy więc umowę i zapłaciliśmy czynsz za ostatni miesiąc w dotychczasowej wysokości, uznając ustalenia o podwyżce za niewiążące, ponieważ nie podpisaliśmy aneksu. Teraz właścicielka chce nam potrącić te 100 zł z kaucji zwrotnej. Kto ma rację w tej sytuacji? Jakie byłyby orientacyjne koszty tego typu sprawy sądowej i czy strona, która wygra, może domagać się zwrotu tych kosztów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa najmu została zawarta w formie pisemnej. Umowa ta nie zawiera postanowienia dotyczącego formy, w jakiej powinny być dokonywane zmiany umowy (łac. pactum de forma). W takim przypadku należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z przepisem art. 77 § 1 K.c. „uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia”.

 

Przepis ten oznacza, że o rodzaju formy umowy, która zmienia lub uzupełnia umowę pierwotną, decyduje forma umowy zmienianej (tj. forma umowy najmu). Zatem skoro umowę najmu zawarto w formie pisemnej, to aneks do umowy powinien być również zawarty w formie pisemnej. Jest to zasada ogólna o charakterze bezwzględnie wiążącym (łac. iuriscogentis), dotycząca każdej umowy.

 

Korespondencja drogą elektroniczną nie spełnia wymogów formy pisemnej. Takie wstępne ustalenia nie są zatem wiążące. Dopiero zawarcie w formie pisemnej aneksu do umowy spowodowałoby zmianę pierwotnej umowy najmu.

 

Na koszty procesu składają się:

  • koszty sądowe (np. wpis od pozwu w kwocie 30 zł na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
  • koszty ewentualnego zastępstwa procesowego.

 

Strona, która wygrywa sprawę, może żądać zwrotu poniesionych kosztów proporcjonalnie do wygranej.

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie S. Dmowskiego, S. Rudnickiego, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, Część ogólna, Warszawa 2006 oraz opracowanie pod red. G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2006.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »