.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po rozdzicach

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 04.03.2014

Po śmierci ojca mama popadła w długi czynszowe. W kwietniu 2013 r. mama została wykluczona ze spółdzielni z powodu zadłużenia. Uzgodniła jednak z prezesem, że będzie spłacać dług i tak też było. Miesiąc temu mama zmarła. Wraz z nią mieszkała moja siostra (przez prawie 40 lat). Siostra nadal mieszka w tym lokalu i chcemy, by tak zostało. Co mamy zrobić, aby siostra została członkiem spółdzielni i aby doszło do ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie informacji podanych w treści pytania należy uznać, iż tytuł prawny do przedmiotowego lokalu, który posiadała Pani mama, wygasł na skutek ustania członkostwa przez wykreślenie jej z grona członków spółdzielni.

 

Jeśli więc od wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie minął rok, to Pani siostra może wystąpić z tzw. roszczeniem o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Potwierdza to art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1222).

 

I tak, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na skutek ustania członkostwa roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim (art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

Jednak, jak stanowi art. 15 ust. 4 ww. ustawy, do zachowania tego roszczenia konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

 

Skoro uchwała w sprawie wykreślenia została podjęta w kwietniu 2013 r., to można domniemać, iż nie minął jeszcze jednoroczny termin na wystąpienie z roszczeniem, o którym mowa wyżej. W tej sytuacji Pani siostra powinna niezwłocznie złożyć deklarację członkowską oraz zgłosić na piśmie zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Ponadto, z uwagi na śmierć Państwa mamy i taty, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe po Państwa rodzicach. W skład spadku wszedł bowiem wkład mieszkaniowy związany z przedmiotowym lokalem. Jeśli – zgodnie z Państwa wolą – tytuł do lokalu ma otrzymać Pani siostra, to musi ona dysponować całym wkładem mieszkaniowym. Oznacza to, że pozostali spadkobiercy mamy muszą zrzec się na rzecz siostry swojej części wkładu odziedziczonego po rodzicach.

 

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić u notariusza albo przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (w celu wszczęcia postępowania spadkowego przed sądem należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po mamie i tacie, załączyć akty zgonu, akt małżeństwa mamy oraz akty urodzenia spadkobierców).

 

Następnie proszę się dowiedzieć, czy w spółdzielni mogą Państwo dokonać działu spadku w celu przekazania swoich praw do wkładu siostrze. Jeśli nie, to taki dział spadku mogą Państwo dokonać sami na piśmie i pismo to złożyć do spółdzielni. Ponadto o nabyciu spadku należy zawiadomić urząd skarbowy w terminie 6 miesięcy od przeprowadzenia postępowania spadkowego.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 7.01.2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »