.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie służebności gruntowej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 03.07.2012

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo ustanowić służebność drogi osiedlowej i obciążyć wszystkich lokatorów opłatą za tę służebność? Chodzi o blok zbudowany w 1978 r. Dojazd do drogi publicznej odbywa się ogólnodostępną drogą osiedlową (oddaną do użytku w 1978 r.). Spółdzielnia poinformowała mieszkańców bloku o ustanowieniu służebności gruntowej i konieczności uiszczania dość wysokich opłat.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność gruntowa drogi koniecznej może zostać ustanowiona na zasadach wskazanych w art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Wspomniany przepis stanowi:

 

„Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

 

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

 

Służebność gruntowa drogi koniecznej może być ustanowiona dobrowolnie (w drodze umowy) lub przymusowo przez sąd. Może też być służebnością ustanowioną za wynagrodzeniem przysługującym każdorazowemu właścicielowi nieruchomości obciążonej lub bez wynagrodzenia.

 

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z ustanowieniem służebności gruntowej drogi koniecznej za wynagrodzeniem, co jest zgodne z prawem. Aby zbadać kontekst gospodarczy tej inwestycji, muszę mieć więcej danych, ale w szeregu tego typu spraw uzasadnienie gospodarcze istnieje i opiera się na braku innej drogi dojazdowej do nieruchomości władnącej.

 

Co do obciążania spółdzielców (tj. członków spółdzielni) kosztami – zastosowanie tu ma niewątpliwie art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Przepis ten – w różnych konfiguracjach – zobowiązuje członków spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni itd. do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat.

 

Powyższe opłaty muszą być uzasadnione. Według mnie dostatecznym uzasadnieniem konieczności ponoszenia opłaty z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej jest faktyczne istnienie tej służebności i jej gospodarcze uzasadnienie. Innymi słowy, bez istnienia tej służebności nie byłoby możliwe korzystanie z nieruchomości władnącej zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Warto przy tym pamiętać o treści art. 4 ust. 7 i 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

 

„Art. 4. (…)

7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 

8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni”.

 

Konkluzje:

 

  1. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z ustanowieniem służebności gruntowej drogi koniecznej za wynagrodzeniem, co jest zgodne z prawem.
  2. Według mnie dostatecznym uzasadnieniem konieczności ponoszenia opłaty z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej jest faktyczne istnienie tej służebności i jej gospodarcze uzasadnienie.
  1. Warto pamiętać o treści art. 4 ust. 7 i 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 25.11.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton