.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie służebności drogi koniecznej a dojazd do działki

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.06.2010

Mam pytanie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Otóż staram się o zgodę na budowę na działce budowlanej, którą dostałam od rodziców. Okazało się, że działka nie ma prawnego dojazdu, choć faktyczna droga istnieje, ale ma ona 5 właścicieli – żaden z nich już nie żyje, a w księgach wieczystych nie ma wpisanej służebności. W sprawach spadkowych po zmarłych współwłaścicielach nie uwzględniono tej drogi (nikt nie wiedział, że są wpisani właściciele). Jak rozwiązać tę sytuację? Czy ustanowienie służebności drogi koniecznej będzie dobrym rozwiązaniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno sprzedający ma prawo sprzedać, jak i kupujący może kupić nieruchomość, która nie ma zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej – nie jest to bowiem formalną przeszkodą w jej sprzedaży. Jednakże brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę, powoduje też wiele innych komplikacji dla właściciela takiej nieruchomości. Z opisu sprawy wynika, że istnieje już faktyczny dostęp do drogi publicznej (droga jest już wytyczona), natomiast nie jest on zagwarantowany prawnie.

 

W świetle orzecznictwa ustanowienie służebności drogi koniecznej nie zawsze polega na urządzaniu drogi w znaczeniu ścisłym, może bowiem polegać także na udostępnieniu przejazdu przez cudzy grunt już istniejącą na nim drogą.

 

W związku z powyższym, aby uregulować tę sytuację pod względem prawnym, proponuję ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nie budzi w doktrynie i orzecznictwie najmniejszej wątpliwości możliwość ustanowienia służebności drogi koniecznej dla potrzeb nieruchomości gruntowej. Zresztą brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej to najczęściej brak dotyczący (dokuczający) właśnie nieruchomości gruntowej.

 

Ustanowienie służebności drogi koniecznej uregulowane jest w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

 

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

 

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

 

Zasadniczo istnieją 2 sposoby na ustanowienie służebności drogi koniecznej:

 

  1. Pierwszym sposobem jest umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości, przez którą droga ma zostać przeprowadzona. Aby umowa doszła do skutku, potrzebna jest notarialna zgoda właściciela gruntu, przez który ma przebiegać wyznaczona droga.
  2. Drugim sposobem ustanowienia służebności drogi koniecznej jest orzeczenie sądu, co następuje najczęściej w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami. W tym celu należy wnieść wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej wystąpić może m.in. właściciel nieruchomości gruntowej.

 

Postępowanie sądowe toczy się w trybie nieprocesowym. Zgodnie z art. 626 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) we wniosku o ustanowienie drogi koniecznej należy wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy mogła uzyskać odpowiedni dostęp do drogi koniecznej. Chodzi tu o właścicieli wszystkich nieruchomości, które potencjalnie mogą zostać obciążone służebnością drogi koniecznej, niezależnie od treści zgłoszonego wniosku. Jeżeli wnioskodawca zaniecha wskazania wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiednich, sąd wezwie ich do udziału w sprawie z urzędu – wynika to z art. 510 § 2 K.p.c.

 

Opłata sądowa od wniosku wynosi 200 zł. Do wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli urządzono takową, albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów, jeżeli dla nieruchomości prowadzony jest zbiór dokumentów, przy czym odpis winien dotyczyć nieruchomości władnącej, na rzecz której ustanowiona ma zostać omawiana służebność.

 

W postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej sąd oznacza:

 

  • nieruchomość władnącą,
  • nieruchomość służebną,
  • przebieg drogi w nawiązaniu do oznaczenia na mapie,
  • a także rodzaj i zakres ustanowionej służebności.

 

Wydane postanowienie powinno również określać wynagrodzenie należne właścicielowi nieruchomości obciążonej, ponieważ co do zasady ustanowienie służebności drogi koniecznej odbywa się za wynagrodzeniem.

 

Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej staje się skuteczne i wykonalne z chwilą uzyskania prawomocności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »