Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda głównego najemcy mieszkania komunalnego na zamieszkiwanie

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 03.08.2014

Mieszkam z teściową w jej mieszkaniu komunalnym (jest głównym najemcą). Rok temu zmarła moja żona. Dostaliśmy pismo z administracji, że teściowa ma złożyć pisemną zgodę na moje zamieszkiwanie w lokalu. Dlaczego jest do tego zmuszona, przecież od wielu lat mieszkamy razem? Czy powinienem złożyć ten druk i jakieś wyjaśnienia? Czy jeżeli teściowa skończyła 75 lat, ma do niej zastosowanie art. 11 ust. 12 ustawy o ochronie praw lokatorów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana sytuacja nie jest zła, a działania gminy w mojej ocenie zmierzają do uregulowania stanu prawnego Pańskiego statusu mieszkańca.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów na oddanie w użyczenie wynajmowanego lokalu należy mieć zgodę właściciela tego lokalu. W poprzednim stanie prawnym nie zostało sprecyzowane, czy zgoda ta miała przybrać postać pisemną, czy też nie. Obecnie, pod rządami ustawy o ochronie praw lokatorów, wprowadzona została wyraźnie zasada, że zgoda ta ma zostać wyrażona na piśmie. Wynika to wprost z przepisu art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, który stanowi, że „można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, który wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”.

 

Pana obecny status w mieszkaniu teściowej został przez gminę oceniony na nowo po śmierci małżonki – zmieniła się Pana sytuacja prawna. Jest Pan osobą dorosłą, niespokrewnioną z najemcą, wobec której najemca nie ma obowiązku alimentacyjnego. Stąd ponowna weryfikacja przez gminę Pana statusu. Poprzednio zamieszkiwał Pan u teściowej, ponieważ był Pan mężem jej córki, która jako rodzina mogła w lokalu zamieszkiwać (w poprzednim stanie prawnym na podstawie dorozumianej zgody). Małżonkowie mają to samo miejsce zamieszkania. Po śmierci małżonki takiego statusu nie może Pan mieć. Stąd potrzeba uzyskania pisemnej zgody na zamieszkiwanie. W piśmie gminy użyto określenia „oddanie w użyczenie”, ponieważ tym właśnie jest pozwolenie przez najemcę na bezpłatne korzystanie z własnego lokalu. Skoro tak, to w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, w celu uniknięcia wypowiedzenia, teściowa powinna uzyskać pozwolenie na dalsze użyczanie Panu mieszkania.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej powinien Pan złożyć wniosek, który Pan dołączył do pytania, z jednoczesnym dołączeniem do niego pisma wyjaśniającego sytuację. Proszę tylko wykreślić zdanie dotyczące domniemanej zgody na zamieszkiwanie poprzez zameldowanie, bowiem meldunek nie świadczy o zgodzie właściciela lokalu. W chwili obecnej na zameldowanie kogoś w lokalu nie jest konieczna zgoda właściciela (zameldowanie nie potwierdza prawa do mieszkania, a jedynie stan faktyczny zamieszkiwania). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności „przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu”. Zatem nie powinien się Pan na tę okoliczność powoływać. Wyjaśnienie jednak sytuacji niewątpliwie wpłynie na decyzje władz gminnych. Nie sądzę, aby odmówiono Panu prawa do dalszego zamieszkiwania, zwłaszcza jeśli nie ma Pan prawa do innego lokalu mieszkalnego. Nie stanowi Pan też dla gminy podstaw do obaw o przejecie przez Pana lokalu, ponieważ nie należy Pan do kręgu osób, które z mocy prawa wstępują w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy.

 

Reasumując: proszę złożyć wniosek z wyjaśnieniami. Oprócz tego złożyłabym do wniosku pismo przewodnie z rozszerzeniem wyjaśnień, takim, jakie zawarł Pan w pismach do ZGN i WZL. Proszę to zrobić, ponieważ lepiej wykazać dobra wolę w rozwiązaniu problemu.

 

Odnośnie Pana pytania dotyczącego 75-letniego lokatora to niestety w przypadku przez Pana opisanym przepis art. 11 ust. 12 ustawy o ochronie praw lokatorów nie miałby zastosowania. Zgodnie z tym przepisem ma on zastosowanie jedynie w przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 tego przepisu, tj. w sytuacji, gdy wynajmujący wypowiada najem, ponieważ sam chce zamieszkać w wynajmowanym lokalu: „nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VIII =

»Podobne materiały

Jak unieważnić ślub?

Miesiąc temu wyszłam za mąż. Jednak okazało się, że była to najgorsza decyzja w moim życiu. Nie chcę być z tym człowiekiem. Jestem tego pewna. Jak najszybciej mogę się od niego uwolnić? Po jakim czasie ślub nabiera mocy prawnej?

 

Wyegzekwowanie od zleceniodawcy zaległego wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy o dzieło

Zleceniodawca, który dwa miesiące temu rozwiązał ze mną umowę o współpracy, do tej pory nie zapłacił mi zaległego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Byłam redaktorem prowadzącym specjalistycznego czasopisma. Po zakończeniu pracy nad każdym numerem mój zleceniodawca wystawiał rachunek do tej umowy i do

 

Sprzedaż działki rolnej z pozwoleniem na budowę

Jestem właścicielem działki rolnej o powierzchni ok. 3468 m2 z aktywnym pozwoleniem na budowę (powierzchnia zabudowy jest odrolniona, na działce wszystkie media). Na jakich warunkach taka rolno-budowlana działka może być sprzedana?

 

Podział spółki jawnej i wydzielenie nowej spółki

Prowadzę spółkę jawną o dwóch profilach działalności: jest to przedszkole niepubliczne oraz działalność handlowa (duży sklep spożywczy). Chciałbym z tej spółki wydzielić jeden profil działalności i założyć nową spółkę, w której wspólnikami będą te same osoby, ale ta nowa spółka nie może mieć jako ud

 

Sprzedaż firmowej nieruchomości po zamknięciu firmy

Sprawa dotyczy sprzedaży firmowej nieruchomości po zamknięciu firmy. Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR na stawce podatkowej 19%). W lipcu tego roku chcę zakończyć działalność i wyrejestrować zakład. W marcu tego roku chcę sprzedać nieruchomość, tj. działkę oraz halę i inne pomieszczenia budowla

 

Sprzedaż praw autorskich

Będę pisać na zlecenie pewnej osoby (ma swoją działalność) artykuły fachowe. Ja mam „lekkie pióro”, partner – wiedzę. On przedstawi i wyjaśni mi konkretne zagadnienie, ja je opiszę. Czy ów zlecający może podpisać się jako autor artykułu? Czy ja mogę dokonać sprzedaży praw autorskic

 

Upoważnienie do wykupu mieszkania komunalnego i śmierć najemcy

Mój brat był ciężko chory, więc wystawił na moje nazwisko notarialne upoważnienie do wykupu mieszkania komunalnego, w którym mieszkał. Złożyłem wszystkie dokumenty, lecz gmina wydłużała sprawę, a brat zmarł. Brat mieszkał z mamą, która była u niego zameldowana tymczasowo. Czy upoważnienie traci moc

 

Opóźnienie dewelopera w wykończeniu mieszkania

Za pośrednictwem biura nieruchomości kupiłam od dewelopera mieszkanie. W jego cenę było wliczone wykończenie (montaż drzwi wewnętrznych, parapetów itd.). Deweloper spóźnia się jednak z realizacją tych prac już o ponad trzy miesiące. Niestety nie zadbałam o spisanie umowy z deweloperem. Co mogę w tak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »