.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.08.2015

Mam pytanie o wysokość zwolnienia lekarskiego dla kilku wariantów. Wiem, że zwolnienie lekarskie w czasie ciąży stanowi 100% kwoty z ostatnich 12 miesięcy. Jak to się liczy w sytuacji: a) po rocznym urlopie macierzyńskim płatnym 80%, b) po urlopie wychowawczym, c) gdybym wróciła do pracy na niepełny etat np. pół etatu, d) jakbym była po rocznym zmniejszeniu etatu, wróciła na cały i dopiero wtedy zaszłabym w ciążę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasada jest taka, że nie zawsze jest to 12 miesięcy. Przede wszystkim należy pamiętać, że jeśli po okresie pobierania zasiłków – MACIERZYŃSKIEGO, RODZICIELSKIEGO, OPIEKUŃCZEGO, CHOROBOWEGO – nie minął okres 3 miesięcy przerwy, kolejny zasiłek – którykolwiek z ww. – będzie w tej samej wysokości co ten ostatnio pobierany.

 

Tak więc – wracając po macierzyńskim 80% – zasiłek chorobowy udzielony przed upływem 3 miesięcy – od poprzedniego zasiłku – będzie wynosił dokładnie tyle samo.

 

Art. 43 ustawy zasiłkowej mówi: „Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe”.

 

Przepis daje możliwość obliczenia na nowo podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy przerwa między okresami jego pobierania trwała co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.

 

Należy zauważyć, że mowa jest o przerwie w pobieraniu zasiłku, a nie o przerwie w niezdolności do pracy, co nieco komplikuje sprawę. Może powstać problem, czy okres pobierania wynagrodzenia gwarancyjnego na początku drugiej niezdolności do pracy jest, czy nie jest przerwą w pobieraniu zasiłku chorobowego?

 

Literalne brzmienie przepisu nakazywałoby przyjąć, że jest to przerwa w pobieraniu zasiłku. Biorąc jednak pod uwagę, że okres pobierania wynagrodzenia gwarancyjnego wlicza się do okresu pobierania zasiłku chorobowego, można dojść do wniosku, że oba określenia, tj. „okres pobierania zasiłku” i „okres niezdolności do pracy” mogą być używane w zasadzie zamiennie, a więc można nie wyciągać żadnych wniosków z posłużenia się przez ustawodawcę określeniem „przerwa między okresami pobierania zasiłku chorobowego”.

 

W sytuacji określonej omawianym przepisem przelicza się także podstawę wymiaru wynagrodzenia gwarancyjnego za czas kolejnej niezdolności do pracy.

 

Przepis może mieć zastosowanie tylko do sytuacji ponownego powstania prawa do zasiłku chorobowego (ponownej niezdolności do pracy) w czasie trwania tego samego stosunku prawnego, ewentualnie nowego stosunku, ale między tymi samymi stronami. Jeśli bowiem nastąpiła zmiana stron umowy o pracę, to podstawę wymiaru zasiłku należy zawsze ustalać od nowa zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 36 i 37, nawet jeśli od czasu pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego z tytułu ostatniej niezdolności do pracy nie upłynął wskazany okres.

 

Nadto przeliczenie podstawy zasiłku może nastąpić także po przerwie krótszej niż 3 miesiące w sytuacji, gdy w okresie tej przerwy nastąpiła zmiana wysokości najniższego wynagrodzenia, a zasiłek chorobowy był wymierzany od tej właśnie podstawy. Jest to konsekwencją zapisu zawartego w art. 45.

 

Z kolei zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej: „W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36”.

 

Przepis daje regułę ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie 6 (12) miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy nastąpiła istotna zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą wymiaru czasu pracy. Zasiłek chorobowy wylicza się wówczas od nowego wynagrodzenia odpowiadającego nowemu wymiarowi czasu pracy, a nie od przeciętnego zarobku z okresu poprzedzającego powstanie niezdolności do pracy. Zasadę tę stosuje się także wówczas, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy (także po powstaniu tej niezdolności). Przepis jest konsekwencją założenia, że zasiłek chorobowy zastępuje utracony zarobek. Jeśli więc w czasie niezdolności do pracy pracownik byłby zatrudniony w wyższym wymiarze czasu pracy niż dotychczas, to jego zasiłek nie może być wymierzany od zarobków osiąganych przy niższym wymiarze zatrudnienia. I odwrotnie – zmniejszenie wymiaru czasu pracy powoduje wymierzenie zasiłku nie od przeciętnego zarobku z ostatnich 6 (12) miesięcy, ale od nowego wynagrodzenia.

 

Jeśli więc wróci Pani na pół etatu i pójdzie na zwolnienie lekarskie – zasiłek po upływie 3 miesięcy od macierzyńskiego będzie liczony od tych pół etatu.

 

Jeśli przejdzie Pani na cały etat, a później pójdzie na chorobowy, i miną 3 miesiące od ostatniego zasiłku – zasiłek będzie liczony od nowej podstawy, aktualnych zarobków.

 

W przypadku powrotu z wychowawczego (choćby na 1 dzień ubezpieczenia) będzie to aktualne wynagrodzenie (najpierw będzie to wynagrodzenie chorobowe, potem zasiłek chorobowy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl