.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie widzeń z wnuczką

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 29.05.2020

Mieszkam za granicą. W Polsce mieszka moja była synowa z moją wnuczka 8-letnią. Była synowa jest po rozwodzie, ma nowego partnera i małe dziecko. Od 2 lat mam problem z widzeniem się z wnuczka. Gdy jestem w Polsce, mogę spotykać się z wnuczką tylko u niej w domu pod okiem matki, co jest dla mnie niekomfortowe. Czy mam szansę na ustalenie moich widzeń z wnuczką sądownie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie widzeń z wnuczką

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie K.r.io.) regulujący sferę kontaktów z dzieckiem ogranicza się do ustalenia kontaktów między rodzicami i dzieckiem, stanowiąc w art. 113:

 

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

 

Ograniczenie podmiotowe, jakie jest zawarte w tym przepisie, nie oznacza jednak, że dziadkowie dziecka nie mogą domagać się sądowego ustalenia kontaktów ze swoim wnukiem.

Ustalenie widzeń z wnuczką

Z mocy art. 1136 dodanego do K.r.io. w 2008 r. przepisy regulujące prawo rodziców do utrzymywania kontaktów z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Oznacza to, że dziadkowie (podobnie zresztą jak inni krewni) mogą w przypadku braku porozumienia z opiekunem dziecka zwrócić się do sądu o ustalenie, w jaki sposób i jak często wolno im spotykać się i komunikować z wnukami.

 

Istotną rolę w tej mierze odegrało bowiem orzecznictwo, a dokładniej stanowisko SN w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 roku (sygn. akt III CZP 42/88). SN, który  zajmował się odpowiedzią na następujące pytanie: „Czy w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje dziadkom roszczenie względem rodziców o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami?”, stwierdził w uchwale: „Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci”.

 

SN wskazał w uzasadnieniu uchwały:

 

„Okoliczność, iż ustawodawca pozostawia poza unormowaniem zarówno prawo dziecka do osobistej styczności z rodzicami, czy też z innymi krewnymi, i odwrotnie, gdy chodzi o styczność innych jego krewnych z dzieckiem, nie oznacza niedopuszczalności uregulowania utrzymywania takich kontaktów. (…)

 

Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”.

 

Należy więc stwierdzić, że Pani jako babcia chcąca mieć sądownie ustalone kontakty z wnukiem powinna wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu rodzinnego i opiekuńczego właściwego  miejscowo według miejsca zamieszkania dziecka. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym. W postanowieniu sadu zostanie określony sposób osobistych kontaktów.

 

Należy jednak wnieść zastrzeżenie, o którym pisze w komentarzu do K.r.io. T. Sokołowski (Komentarz…, 2013) polegające na tym, że „zakres tych kontaktów podporządkowany jest konieczności ochrony dobra dziecka i musi zwykle ulec redukcji, jeżeli dziadkowie są uwikłani w konflikt między rodzicami dziecka. Utrzymywanie kontaktów z wnukiem, który wychowuje się w rodzinie synowej albo zięcia, uzależnione będzie od umiejętności utrzymywania się poza zakresem konfliktu rodziców i przekazywania dziecku treści wychowawczych ukierunkowanych na rozwijanie własnych, odrębnych od tego konfliktu obszarów wspólnej aktywności dziadków i dziecka”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton