.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustalenie wartości udziałów po śmierci prezesa i wspólnika spółki z o.o.

Kilka miesięcy temu zmarł prezes spółki z o. o., który był jej udziałowcem. Według zapisu aktu notarialnego spółki „wartość udziału zmarłego wspólnika zostaje ustalona według wartości rynkowej ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez zgromadzenie wspólników, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za te udziały nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników”. Który rok obrotowy należy uwzględnić do ustalenia wartości udziałów zmarłego? W momencie śmierci prezesa ostatnim zamkniętym rokiem obrotowym był 2019 r. Czy do wyceny wartości 1 udziału oprócz rzeczoznawcy majątkowego (wycena budynku) należy powołać kolejnego biegłego, czy może to zrobić główny księgowy spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie wartości udziałów po śmierci prezesa i wspólnika spółki z o.o.

Ostatni rok obrotowy przed śmiercią udziałowca

Skoro zapis umowy spółki stanowi, że udziały do podziału dla spadkobierców współudziałowca spółki wycenia się z uwzględnieniem („nie może być niższa niż”) sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, to w mojej ocenie chodzi właśnie o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy przed śmiercią współudziałowca. Ostatni rok obrotowy to pełny rok obrotowy poprzedzający rok wydarzenia. Zatem to sprawozdanie, o którym Pani pisze, będzie miarodajne. Nie możemy traktować jako ostatniego roku obrotowego roku 2020, ponieważ w chwili śmierci ten rok nie był jeszcze skończony, trwał, a zatem był rokiem bieżącym.

Wycena wartości udziału

Zapis dotyczący ustalenia wartości udziału został zaczerpnięty z Kodeksu spółek handlowych, z przepisów dotyczących umorzenia udziałów. Zgodnie z art. 199 § 2 „umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie”.

 

W mojej ocenie tutaj także to zgromadzenie wspólników może wycenić wartość udziału z uwzględnieniem wyliczenia rzeczoznawcy i zasad dotyczących minimalnej wartości. Propozycję takiego wyliczenia może podać główny księgowy, uważam jednak, że w przypadku ustalenia wartości rynkowej udziału przez biegłego (a zatem nie samej nieruchomości) to ten biegły powinien podać także, jak może wyglądać wartość udziału przy uwzględnieniu wartości rynkowej i zasad wynikających z zapisu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl