.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie stosunku pracy w sądzie pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.02.2018

Byłem zatrudniony na pół etatu oraz na umowę o dzieło w pewnej firmie. Za umowę o pracę zapłacono mi, a za dzieło nie. Mimo że zostałem zwolniony przez pracodawcę sąd cywilny uznał, że dzieło nie zostało ukończone z mojej winy. Czy istnieje możliwość podania tej samej spornej umowy (co do której już zapadł wyrok w sądzie cywilnym) tym razem do sądu pracy w celu ustalenia stosunku pracy i zapłaty należnego mi wynagrodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie stosunku pracy w sądzie pracy

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami.

 

Oznacza to, że powaga rzeczy osądzonej dotyczy tylko kwestii związanej z rozwiązaniem umowy o dzieło, ale nie dotyczy całej umowy w ogóle.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

 

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych wyżej.

 

Stosunek pracy charakteryzują więc:

– odpłatność,

– konieczność osobistego świadczenia pracy,

– stosunek podległości pracownika wobec pracodawcy,

– określenie czasu i miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę.

 

W wyrokach z dnia 5 listopada 1999 r., (I PKN 337/99) oraz z dnia 5 lipca 1998 r., (I PKN 71/98) Sąd Najwyższy potwierdził, że wyżej wymienione cechy są najbardziej charakterystyczne dla stosunku pracy.

 

Spełnienie wymienionych wyżej przesłanek może więc skutkować stwierdzeniem przez sąd, iż umowa będąca podstawą zatrudnienia jest umową o pracę.

 

Należy jednak podkreślić, że przesłanki te mogą występować także w umowach cywilnoprawnych, dlatego też określenie z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia jedynie na podstawie ich wystąpienia, może napotykać na poważne trudności, a duże znaczenie będą miały także inne, dodatkowe okoliczności sprawy.

 

W orzeczeniu z dnia 11 września 2013 r. (II PK 372/12) Sąd Najwyższy stwierdził: w umowie zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie same, jak w zależności właściwej dla stosunku pracy (art. 22 § 1 i § 11 K.p. oraz art. 750 K.c.).

 

Z kolei w wyroku z dnia 5 maja 2010 r. (IPK 8/10) Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli zawarta przez strony umowa zawiera cechy (elementy) umowy o pracę oraz umowy cywilnej (w szczególności dotyczy to umowy zlecenia), to dla oceny uzgodnionego przez jej strony rodzaju stosunku prawnego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. W świetle art. 22 § 11 K.p. oceny charakteru umowy należy dokonywać nie tylko na podstawie przyjętych przez jej strony postanowień, które mogą mieć na celu stworzenie pozoru innej umowy, lecz także na podstawie faktycznych warunków jej wykonywania.

 

Dlatego, jeśli uważa Pan, że umowa o dzieło była tak naprawdę umową o pracę – powinien Pan jak najszybciej skierować sprawę do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl