Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego z działalności gospodarczej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.08.2018

Mam pytanie dotyczące ustalania podstawy do zasiłku chorobowego. Prowadzę działalność od 2015 r. i w tym też roku nabyłam prawo do zasiłku chorobowego – przysługuje mi wyższy zasiłek (obecnie przebywam na kolejnym zwolnieniu – pod koniec macierzyńskiego dostałam kolejne). Zgłoszona byłam do ubezpieczeń z kodem 0570. W październiku 2017 r. powinnam zmienić kod tytułu ubezpieczeń, jednak zapomniałam o tym. Co w takim wypadku? Mam złożyć dokumenty ZWUA i ZUA po terminie (prawie miesiąc)? Prosić ZUS, aby zrobili to z urzędu? Co z wysokością podstawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego z działalności gospodarczej

Fot. Fotolia

W Pani przypadku konieczne jest złożenie deklaracji ZUS ZWUA i ZUS ZUA. Przy wypełnianiu druku ZUS ZWUA trzeba podać przyczynę wyrejestrowania z ubezpieczeń – należy wpisać kod 600 – czyli „inną przyczynę wyrejestrowania”. Każda zmiana kodu tytułu ubezpieczenia wymaga złożenia deklaracji wyrejestrowującej i zgłoszeniowej.

 

Nie jest istotne już w tej chwili, że jest po terminie. ZUS sam z siebie nie zgłosi Pani do ubezpieczenia chorobowego, a Pani na tym zależy.

 

W tym wypadku, o ile nie ma przerwy 30-dniowej w rejestracji do zasiłku chorobowego, nie minął jeszcze okres opłacenia składki, poprzedni okres ubezpieczenia będzie się Pani wliczał i do prawa do zasiłku, i do wysokości.

 

Co do podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli przerwa między zasiłkami nie przekracza 3 miesięcy – podstawa zasiłku nie jest ustalana na nowo.

 

Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) – podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, natomiast art. 48a reguluje sytuację ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1 i wskazuje na zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

Z kolei według art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 60, poz. 636 z późn. zm.) – przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a-50. Zgodnie natomiast z treścią art. 43 cytowanej ustawy podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

 

Zgodnie natomiast z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2016 roku (II UK 478/15, Legalis 1555655): „zasada wyrażona w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 372 ze zm.) doznaje wyjątku w wypadku nieustalania na nowo podstawy wymiaru świadczenia przewidzianym w art. 43, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (zarówno tego samego, jak i innego rodzaju) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe (art. 48 ust. 2 ustawy). Rozstrzygając relację między art. 49 ust. 1 i art. 43 ustawy, należy stwierdzić, że art. 49 ust. 1 stosuje się wtedy, gdy oblicza się podstawę wymiaru zasiłku, natomiast art. 43 ustawy w okolicznościach, w których podstawy wymiaru świadczenia nie oblicza się. Ustawodawca przewidział, że ze względu na kontynuację świadczeń możliwe jest wykorzystanie podstawy ich wymiaru obliczonej na potrzeby uprzednio nabytego świadczenia”. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał także, iż: „Jedynym kryterium wskazanym w art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych jest nieistnienie przerwy między okresami pobierania zasiłków – zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju – albo wystąpienie przerwy nie dłuższej niż trzy miesiące kalendarzowe (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 372/04, OSNP 2005 nr 21, poz. 343).

 

Art. 43 nie odnosi się do ciągłości ubezpieczenia, a jedynym warunkiem jest nieistnienie przerwy między zasiłkami tego samego, bądź różnego rodzaju, lub istnienie przerwy krótszej, niż trzy miesiące, należy przyjąć, że winien zostać zastosowany art. 43 w zw. z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - dziesięć =

»Podobne materiały

Świadczenie z ZUS przysługujące rodzicom po poronieniu w 8. tygodniu ciąży

Czy po poronieniu w ósmym tygodniu ciąży można otrzymać jakieś świadczenie z ZUS-u? Czy potrzebne jest zaświadczenie ze szpitala (nie otrzymałam go do tej pory)? Czy jeśli poroniłam rok temu, to nie jest jeszcze za późno, żeby starać się o takie świadczenie?

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przy pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego

Jednocześnie pracuję i prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu korzystam z zasiłku chorobowego (z tytułu stosunku pracy), teraz przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne. Co powinnam zrobić? Czy muszę zawiesić działalność, którą tak naprawdę prowadzi zaufany pracownik? Czy należy mi s

 

Czy zaświadczenie o ciąży musi wydać ginekolog?

Czy zaświadczenie o ciąży może wydać jakikolwiek lekarz, czy musi to być ginekolog? Pracownica, którą zatrudniłem 15 marca (koniec umowy 15 czerwca), przebywa na L4 od połowy maja. L4 wystawia ginekolog z symbolem B. Gdy poprosiłem pracownicę o zaświadczenie, dostarczyła je podpisane przez specjalis

 

Czy ZUS zakwestionuje zatrudnienie u męża w celu otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego?

Planujemy dziecko, żona prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową i opłaca najniższy ZUS, ok. 1250 zł. I tutaj mam pytanie - jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński? Czy jeżeli zatrudnię żonę w mojej firmie na etacie i zapłacę np. 10 000 zł netto, to wystarczy, aby z etatu dostać 100% wynagrodze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »