Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie emerytury i zawieszenie z powodu pracy a rewaloryzacja

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.02.2019

Zachęcony obietnicą rządzących większą emeryturą, będąc ciekawym wysokości naliczonej emerytury, złożyłem wniosek o jej ustalenie w 2016 r. i od razu zawiesiłem ją, gdyż dalej pracuję. Czy do ponownego jej wyliczenia kapitał zgromadzony na koncie w dniu ustalenia wysokości emerytury i kolejne składki przez cztery lata będą rewaloryzowane? Jak będzie ustalana wysokość emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Ustalenie emerytury i zawieszenie z powodu pracy a rewaloryzacja

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych emeryturę według nowych zasad (w tym emeryturę na podstawie art. 184) ustala się jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Tablica dalszego średniego trwania życia ogłaszana jest corocznie w terminie do 31 marca przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim.


Zasady ustalania podstawy obliczenia emerytury określa art. 25 ustawy – podstawę emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.


Zwaloryzowane składki (i zwaloryzowany kapitał początkowy dla ubezpieczonych, którzy pracowali przed dniem 1 stycznia 1999 r.) w momencie przejścia na emeryturę zostają podzielone przez średnie dalsze trwanie życia ustalone wspólnie dla kobiet i mężczyzn, liczone w miesiącach, ogłaszane corocznie do dnia 31 marca przez Prezesa GUS dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Reguła ta podlega modyfikacji przy ustalaniu wysokości emerytury pomostowej, gdyż stanowi ona równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia tego świadczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, a jeżeli pracownik jest członkiem OFE, przy ustalaniu podstawy obliczenia, składki zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS. Od 2006 r. ZUS jest zobowiązany  w terminie do końca sierpnia każdego roku  do przesłania ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. informacji o zaewidencjonowanej na indywidualnym koncie wysokości składek emerytalnych (należnych i wpłaconych) według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

 

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 25 ustawy podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek waloryzowana na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, Pana emerytura zostanie ustalona w ostatecznej kwocie od dnia rozpoczęcia wypłaty tej emerytury. Z przepisów wynika wprost, ze waloryzacji podlegają składki i kapitał początkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 2 =

»Podobne materiały

Błędnie naliczone wynagrodzenie i jego wpływ na obniżenie emerytury

Od 2007 r. jestem na wcześniejszej emeryturze. W ostatniej firmie, w której pracowałam, przeprowadzono niedawno kontrolę. Wykryto błędy w księgowaniu wynagrodzeń w latach 1998-2007. Czy w związku z tym mogę mieć obniżoną emeryturę?

Działalność gospodarcza w kraju a zatrudnienie w państwie członkowskim Unii Europejskiej

Prowadzę w Polsce usługową działalność gospodarczą. Jak wyglądałaby moja sytuacja w ZUS, gdybym został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na Litwie, pracę dla litewskiego pracodawcy wykonywałbym na terenie Polski, a jednocześnie wciąż prowadziłbym w Polsce moją firmę?

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Gdy studiowałam, na czwartym semestrze studiów stacjonarnych zaszłam w ciążę i nie zaliczyłam jednego przedmiotu. Otrzymałam urlop macierzyński. Po urodzeniu dziecka rozpoczęłam dalszą naukę na tym samym kierunku na czwartym semestrze, tyle że na studiach zaocznych, i podjęłam pracę w szkole. Nie mi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »