.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie ceny produktu i rezygnacja sprzedawcy z transakcji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.03.2020

Sprzedawca wystawił na Allegro do licytacji produkt, ekspres do kawy. Ja zaproponowałam za niego kwotę 750 zł i sprzedawca w e-mailu zgodził się na moja propozycję ceny, że sprzeda produkt za ustaloną cenę 750 zł. Jednakże później stwierdził, że produkt sprzeda drożej i zrezygnował z transakcji. Czy zawarta została miedzy nami umowa? Mogę dochodzić swoich praw? Na ile skuteczna jest rezygnacja sprzedawcy z transakcji? Obecnie w licytacji jest kwota ok. 820 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie ceny produktu i rezygnacja sprzedawcy z transakcji

Fot. Fotolia

Rodzaje aukcji na portalu Allegro

Art. 3 ust. 2 Regulaminu Allegro wskazuje na cztery rodzaje aukcji, za których pomocą może być zawarta umowa w ramach portalu. Umowa zostaje zawarta wówczas, kiedy wszystkie jej warunki dojdą do skutku. Moment zawarcia umowy uzależniony jest od trybu, w jakim sprzedający zamierza sprzedać produkt. W przypadku wystawienia produktu na sprzedaż w trybie licytacji, umowa zostaje zawarta w chwili przybicia. W trybie ofertowym (określanym mianem „Kup teraz”) umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji „Kup teraz”, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Jak wynika z art. 7 ust. 2 zd. 2 Regulaminu Allegro, po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną, konsensualną, a także zobowiązującą, przy czym jednocześnie może wywołać skutki rozporządzające. Co do zasady umowę sprzedaży zawiera się w formie dowolnej, ale niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej np. aktu notarialnego (dotyczy nieruchomości).

 

Z treści Pani pytania nie wynika, by sprzedawca powołał się na jakikolwiek błąd w aukcji, ofercie, lecz podniósł, że nie jest zadowolony z ceny, którą uzyskał.

Zawarcie umowy ze sprzedającym

Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie, jeżeli wszystkie przesłanki zostały spełnione, tj. doszło do zawarcia umowy, a Pani wykazywała chęć zapłaty, to uważam, że ma Pani prawo wystąpić do sprzedawcy z żądaniem wydania towaru z jednoczesnym zapewnieniem chęci zapłaty.

 

Kupujący ma jednak prawo powoływać się na błąd. Podkreślenia wymaga fakt, iż nie każdy błąd upoważnia do skutecznego uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. Przesłanki takiego uchylenia określa art. 84 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 84 § 1 w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

Przesłanki błędu i rezygnacji sprzedającego

Pierwszą przesłanką jest, iż błąd musi dotyczyć treści umowy sprzedaży. Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, powyższe budzi wątpliwości. Elementem umowy sprzedaży jest bowiem cena i jako taka stanowi treść umowy sprzedaży. Mając na uwadze powyższe, iż błąd dotyczył ceny sprzedawanej rzeczy bezsporne jest, iż błąd dotyczy treści umowy. Druga przesłanka wskazuje, że błąd musi być istotny. Cena podana na aukcji internetowej jest elementem istotnym każdej umowy sprzedaży, a zatem powyższe także nie budzi wątpliwości. Nie jest bowiem możliwe wystawienie przedmiotu na aukcję bez wskazania kwoty początkowej, a w przypadku wyboru opcji „Kup teraz” bez wskazania ceny minimalnej. Trzecia przesłanka wskazuje, iż uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. W treści pytania wskazuje Pani, iż aktualna cena jest niewiele wyższa od tej którą Pani zaoferowała.

 

Ustalenie ceny w wymiarze odpowiedni niższym, w porównaniu do rzeczywistej wartości stanowi w mojej ocenie błąd, który kupujący, tj. Pani, mogła z łatwością dostrzec z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej. Ustawodawca określił to mianem kupujący „mógł z łatwością błąd zauważyć”. Przesłanka ta odnosi się do wiedzy kupującego i obejmuje możliwość łatwego zauważania błędu. W powyższych sytuacjach należy zastanowić się, czy Pani jako kupująca nie dotrzymała należytej staranności przy wyborze oferty. Jeżeli bowiem z zasad współżycia społecznego jak i dotychczasowej wiedzy wynikało, iż podana cena nie może odpowiadać rzeczywistej cenie za ekspres, uzasadniona jest próba wykazania, iż kupujący wiedział lub winien domyślić się, iż błąd został popełniony.

 

Konieczne jest zatem skierowanie do sprzedawcy pisma z żądaniem wydania rzeczy pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Pismo powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »