.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 28.07.2011

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT – czy częściowo mogę nadal korzystać ze zwolnienia (w zakresie honorariów)? Co w przypadku umów podpisanych przed nowelizacją ustawy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz 535 z późn. zm., w skrócie ustawa o VAT):

 

„Zwalnia się od podatku (…) usługi kulturalne świadczone przez:

 

  1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
  2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów”.

 

Według mnie z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że tylko podmioty bezpośrednio wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT mają prawo do zastosowania zwolnienia od VAT w zakresie usług kulturalnych. W pozostałym zakresie zwolnienie to przysługuje tylko indywidualnym twórcom i artystom, a nie pośrednikom. Art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b wskazuje bowiem bezpośrednio na twórców / artystów wykonawców jako na podmioty, którym zwolnienie przysługuje.

 

W mojej ocenie zatem, pełna kwota świadczonych przez Pana usług od dnia 1 stycznia 2011 roku podlega opodatkowaniu stawką podstawową (obecnie – 23%) VAT.

 

Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2011 roku, wyjaśniam, że ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1476) nie zawiera przepisów przejściowych (międzyczasowych), a w związku z tym zwolnienie uchyla się od dnia 1 stycznia 2011 roku i dotyczy to wszystkich usług wyświadczonych po dniu 31 grudnia 2010 roku, bez względu na zawarte przez podatników umowy.

 

Reasumując, od 1 stycznia 2011 roku świadczone przez Pana usługi podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23%.

 

Do usług wyświadczonych po dniu 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe zasady.

 

 

 

Stan prawny z 04.02.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl