Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi telekomunikacyjne – zmiany w VAT od 2015 r.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.10.2014

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę – celem zmiany jest ochrona konkurencji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwszego dnia stycznia 2015 roku w dziale XII ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), zatytułowanym „Procedury szczególne” pojawi się nowy rozdział: „Rozdział 6a Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28A”. Nowelizacja ta powiązana jest również ze zmianą w zakresie miejsca świadczenia usług elektronicznych.

 

Jaki jest cel zmian? Jak czytamy w notach wyjaśniających dotyczących zmian VAT w UE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które wejdą w życie w 2015 r.:

 

„Od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. W celu zapewnienia prawidłowego opodatkowania tych usług przedsiębiorstwa z UE i spoza UE będą musiały określić status ich usługobiorcy (podatnik lub osoba niebędąca podatnikiem) i miejsce (państwo należące do UE lub spoza UE), w którym znajduje się ten usługobiorca. (...) Głównym powodem wspomnianych zmian jest zapewnienie zgodności opodatkowania przedmiotowych usług podatkiem VAT z głównymi zasadami podatku VAT, według których przychody stanowiące podatek konsumpcyjny powinny zasilać budżet państwa członkowskiego, w którym towary lub usługi są konsumowane. Obowiązujące przepisy zapewniają już opodatkowanie w państwie, w którym znajduje się usługobiorca, w przypadku przedsiębiorstw spoza UE świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz usługobiorców w Unii Europejskiej. Do końca 2014 r. świadczenie usług na rzecz konsumentów końcowych (B2C) przez przedsiębiorstwa UE jest opodatkowane w państwie usługodawcy. Oznacza to, że w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz konsumentów końcowych, przedsiębiorstwa z siedzibą w państwie członkowskim stosującym niższą stawkę VAT posiadają przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorstwami z siedzibą w innych państwach członkowskich. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania w zależności od państwa, w którym znajduje się usługobiorca, zapewnią od 2015 r. równe warunki działania i powinny również zagwarantować, że wpływy z tytułu podatku VAT trafiać będą do państwa członkowskiego, w którym wykorzystywane są usługi”.

 

Obecnie art. 28k stanowi, że miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej, przez podatnika, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Natomiast od 2015 roku artykuł ten stanowić będzie, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Uchylone zostaną również obecnie obowiązujące ust. 8-10 art. 28L ustawy o VAT i art. 28M dotyczący usług telekomunikacyjnych. Zmiany te związane są z implementacją dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Wprowadzane rozwiązania pozwalać będą podatnikowi świadczącemu usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne (dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji) na złożenie zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

 

  1. siedzibę działalności gospodarczej albo
  2. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
  3. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

 

Procedurą szczególną jest tu rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Warto pamiętać, że podatnicy zidentyfikowani na potrzeby wyżej wymienionej procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale – kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro, a podatnicy są obowiązani do wpłacania kwoty VAT również w euro.

 

Warto zapoznać się z notą analizująca cel regulacji jak i konkretne rozwiązania, znaleźć można ją pod tym adresem.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 4 =

 

»Podobne materiały

Gdy nie działa telefon lub internet – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej

Pan Marek, prowadzący działalność gospodarczą, podpisał z operatorem – Telekomunikacją Polską SA umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny + szerokopasmowy szybki internet w biurze). W trakcie obowiązywania umowy, z winy operatora W (współpracującego z TP SA) dosz

 

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Obowiązek wydania faktur VAT

Przedsiębiorcy będący podatnikami od towarów i usług mają obowiązek wystawienia faktury VAT, jeżeli ich kontrahentami są inni podatnicy VAT lub osoby prawne, które takimi podatnikami nie są. Ponadto faktury VAT należy wydawać również na żądanie konsumentów.

 

Samochód osobowy a odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014

Czy od 1 kwietnia odliczać 50% czy 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi?

 

Zwolnienie podmiotowe w VAT od 2014 r.

W artykule przedstawione zostały zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego w VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »