Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.11.2009

Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym zależy od prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usługi – zagadnienie to szerzej przedstawia niniejszy artykuł.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dobie swobodnego przepływu towarów i wolnego rynku usług krajowi podatnicy co raz częściej wykonują usługi, które kwalifikują się jako „usługi na ruchomym majątku rzeczowym”. Takimi usługami mogą być przykładowo:

 

  • usługi naprawy sprzętu RTV i AGD przywiezionego i po naprawie wywiezionego do Belgii,
  • remonty maszyn i urządzeń przywiezionych i po remoncie wywiezionych do Holandii,
  • usługi demontażu maszyn i urządzeń przywiezionych i po demontaży wywiezionych do Holandii.

 

W piśmie z dnia 6 maja 2009 r. Ministerstwo Finansów (sygn. PT6/0680/50/101/TXZ/WCH/09) w sprawie określenia miejsca świadczenia w przypadku kompleksowej usługi szycia ubrań przez zleceniobiorcę z siedzibą w Austrii organ wskazał, że: „Miejscem świadczenia przez zleceniobiorcę z siedzibą w Austrii kompleksowej usługi na ruchomym majątku rzeczowym, której zasadniczą częścią jest usługa szycia faktycznie świadczona na Ukrainie, jest terytorium Ukrainy”.

 

Brak jest precyzyjnej definicji, czym są usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Jak wskazuje Adam Bartosiewicz (Miejsce świadczenia usług – usługi na ruchomym majątku rzeczowym, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 39/2009 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.): „W piśmie z dnia 7 września 2004 r., IV/443/63/04, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli stwierdził, że określając pojęcie usług na rzeczach ruchomych »należy odnieść się do definicji wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Kodeks ten w sposób precyzyjny określa w art. 46 i 461 kategorię nieruchomości, nie wprowadza natomiast pozytywnej definicji rzeczy. Tradycyjnie posługujemy się zatem zasadą, że to co jest rzeczą w rozumieniu art. 45, a nie jest nieruchomością, uznane będzie za rzecz ruchomą. W myśl powołanego art. 45 rzeczami w rozumieniu K.c. są tylko przedmioty materialne. Przepis ten zawiera definicję rzeczy w znaczeniu techniczno-prawnym, a więc jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych. Rzecz taka musi charakteryzować się następującymi cechami: jest przedmiotem materialnym, stanowi przedmiot wyodrębniony, może samodzielnie występować w obrocie. Powyższą definicję można odnieść również do »ruchomego majątku rzeczowego«, mimo iż pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem »rzeczy ruchomej«.

 

Usługami na rzeczach ruchomych będą zatem wszelkie czynności, których przedmiotem są rzeczy ruchome, a jednocześnie usług tych nie można zaliczyć do innych kategorii usług, o których mowa w przepisach ustawy o VAT. Usługi te polegają zazwyczaj na poddaniu tych rzeczy różnego rodzaju procesom uszlachetniającym, naprawczym, przetwórczym lub przerobowym. Najczęściej usługi te będą polegały na poddaniu rzeczy ruchomej naprawie (remontowi), wytwarzaniu innych towarów z materiałów powierzonych.”

 

 

Kluczowe dla właściwego opodatkowania usługi jest ustalenie miejsca jej świadczenia na gruncie prawa podatkowego, nie zawsze bowiem jest tak, że miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługa jest rzeczywiście wykonywana (np. warsztat) – przepisy prawa podatkowego często klasyfikują usługi w sposób fikcyjny i przyporządkowują je do miejsc, gdzie fizycznie nie mogły być świadczone; wszystko to w celu zachowania neutralności podatku od towarów i usług i spójności systemu. Niestety, w ten sposób przepisy stają się mniej czytelne, jasnym jest, iż nie można utożsamiać miejsca świadczenia czynności z miejscem jej wykonywania.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, jednak ustawodawca zastrzega odrębną regulację dla art. 28, który wskazuje, że w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

 

Warunkiem „stosowania” przedstawionej powyżej „fikcji”, powodującej korzystniejsze opodatkowanie, jest wywóz towarów po wykonaniu tych usług z terytorium kraju – co ważne, od 1 grudnia 2008 r. zmianie uległ termin wywozu – towary po wykonaniu na nich usług mają zostać wywiezione poza terytorium kraju w terminie 90 dni, a nie 30, jak było do tej pory.

 

Wywiezienie towarów w terminie późniejszym niż określony powyżej upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym towary zostały wywiezione.


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejsce świadczenia usług elektronicznych – analiza regulacji zamieszczonych w ustawie o VAT.

 

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Regulacje i problemy związane ze stosowaniem faktur wystawianych drogą elektroniczną

Autor omawia podstawowe regulacje i problemy związane ze stosowaniem faktur wystawianych drogą elektroniczną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »