Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi transportowe na terenie Niemiec - obciążenie za opóźnienia w odbiorze towaru a VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 30.10.2018

Jesteśmy spółka z o.o., która świadczy usługi transportowe na terenie Niemiec. Nasza firma posiada na terenie Niemiec bazę transportową (flotę). W związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez zamawiającego (odbiorcę) ustalono e-mailowo z odbiorcą, że będziemy ich obciążać za takie opóźnienia dodatkowymi kwotami. Czy takie obciążenie podlega ustawie o VAT i jakim dokumentem dokonać takiego obciążenia (jak faktura, to jaka stawka VAT, czy nota obciążeniowa)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi transportowe na terenie Niemiec - obciążenie za opóźnienia w odbiorze towaru a VAT

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów – zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z pewnością można stwierdzić, że obciążenie kontrahenta kosztami za nieodebranie towaru nie stanowi dostawy towarów.

 

Stosownie do zapisów art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 

  1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).
 

Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby określona czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.

 

W orzecznictwie podkreśla się, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

 

Natomiast w przypadku obciążania kontrahenta kosztami za nieodebrany w terminie towar nie mamy do czynienia z żadnym świadczeniem. Jest to rodzaj kary umownej, która nie stanowi ani dostawy towarów ani też świadczenia usług. W rezultacie tego typu zdarzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Potwierdzają to również organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 kwietnia 2008 r., sygn. IP-PP2-443-208/08-6/PW stwierdził:

 

„Czynność polegająca na zapłacie kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, w związku niepobraniem gazu w minimalnych ilościach rocznych określonych w umowie, nie jest czynnością wymienioną w art. 5 ustawy o VAT. W związku z powyższym kary te winny być udokumentowane notami księgowymi”.

 

Podobnie również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12.10.2010 r., nr IPPP2-443-510/10-4/IŻ:

 

„W świetle przytoczonych wyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że obciążanie Klientów karami umownymi, za niewywiązanie się w z warunku umowy, dotyczącego dotrzymania terminu odbioru przetłoczonej ropy naftowej, ma charakter sanacyjny dla Klienta i odszkodowawczy dla Spółki. Kary umowne stanowią bowiem formę rekompensaty na rzecz Spółki za niemożność wykorzystania przestrzeni rurociągowej i zbiornikowej na rzecz innych kontrahentów. W związku z tym, iż kara umowna nie stanowi ekwiwalentu (wynagrodzenia) ani za dostawę towarów, ani za świadczenie usług, tym samym nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”.


W konsekwencji obciążanie kontrahenta kwotami za nieodebrany w terminie towar nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. W rezultacie obciążenie kontrahenta kosztami powinno być udokumentowane za pomocą noty obciążeniowej. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - IV =

»Podobne materiały

Opodatkowanie VAT przy refakturowaniu czynszu i opłaty za prąd

Wynajmuję mieszkanie na biuro. Mam podpisaną umowę z najemcą, zgodnie z którą poza opłatą za najem ponosi on też koszty czynszu i opłatę za prąd. Jestem czynnym podatnikiem VAT, więc muszę wystawiać faktury. Do kwoty opłaty za wynajem doliczam VAT w wysokości 23%. Jak powinienem traktować w tej kwes

 

Podatek VAT od nieruchomości zakupionej podczas licytacji komorniczej

Moja firma, która jest płatnikiem podatku VAT, zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Zapłaciliśmy na konto podaną przez sąd kwotę zgodną z licytacją. Sądziłem, że powinniśmy otrzymać fakturę VAT, na której widniejąca zapłacona kwota jest kwotą brutto i od tej kwoty powinien być odpro

 

Kontakty handlowe z partnerem ze Szwajcarii

Od pewnego czasu mamy kontakty handlowe ze szwajcarskim partnerem. Co jakiś czas dostajemy premię na podstawie faktury marketingowej. Problemem jest ustalenie właściwej stawki VAT. Zasugerowano nam zerowe obciążenie. Czy w przypadku takich kontaktów handlowych stawka 0% jest właściwa?

 

Zakup mieszkania na działalność gospodarczą - amortyzacja i VAT

Jestem zainteresowany zakupem mieszkania (loftu) od dewelopera na działalność gospodarczą. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i będzie dostosowany do potrzeb mieszkalnych. Umowa z deweloperem jest jako rynek wtórny. Cena zawiera VAT 23%. Chciałbym kupić mieszkanie na działalność gospodarczą z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »