.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usługa Marketplace - czy potrzebna zgoda KNF?

Zamierzam utworzyć Marketplace, co miałoby polegać na pobieraniu pieniędzy od reklamodawców, z czego część płaciłbym indywidualnym użytkownikom za zamieszczenie sponsorowanych postów w serwisie społecznościowym Twitter, pobierając prowizję. Czy muszę uzyskać specjalną zgodę w KNF i ubiegać się o uzyskanie statusu „Małej Instytucji Płatniczej”? Czy wystarczyłby mi status Biura Usług Płatniczych? A może żadna z tych form nie jest potrzebna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługa Marketplace - czy potrzebna zgoda KNF?

Co to jest Mała Instytucja Płatnicza?

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych „Mała Instytucja Płatnicza” to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku. Taka działalność jest zaś działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, a zatem jej rozpoczęcie wiąże się z obowiązkiem wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Co jednak istotne, działanie w charakterze „Małej Instytucji Płatniczej” nie wiąże się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze „Małej Instytucji Płatniczej” uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru.

 

Mała Instytucja Płatnicza – ograniczenia działalności

Ograniczenia działania w charakterze „Małej Instytucji Płatniczej” są zaś takie, że może ona działać wyłącznie na terenie Polski, średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez nią nie może zaś przekraczać kwoty będącej równowartością 1 500 000 euro miesięcznie. Dalej, zgodnie z tą samą ustawą, biuro usług płatniczych to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru prowadzonego przez KNF jako biuro usług płatniczych, która jest uprawniona do świadczenia usługi przekazu pieniężnego. I tutaj analogicznie – może prowadzić działalność wyłącznie na terenie Polski. Jest także działalnością regulowaną, co oznacza, że wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru dostawców usług płatniczych.

 

Jak zatem widać, status „Małej Instytucji Płatniczej” daje szersze pole do prowadzenia działalności niż status „Biura Usług Płatniczych”. Nabycie statusu „Biura Usług Płatniczych” pozwala tylko na prowadzenie działalności regulowanej w postaci świadczenia usług przekazu pieniężnego, zaś nabycie statusu „Małej Instytucji Płatniczej” pozwala także świadczyć usługi acquiringu (tj. łańcuch operacji, począwszy od zainicjowania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę, po transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy odbiorcy) oraz prowadzić rachunki płatnicze.

 

Usługa Marketplace – usługa płatnicza

Świadcząc usługi „Marketplace”, świadczy Pan usługi przekazu pieniężnego. Przekazy pieniężne to bowiem nic innego jak usługa płatnicza polegająca na przyjęciu środków pieniężnych przez podmiot do tego uprawniony i ich przekazaniu wskazanemu przez płatnika odbiorcy. To właśnie w ustawie o usługach płatniczych usługa przekazu pieniężnego została zaliczona do usług płatniczych. To zaś powoduje, że taka usługa może być świadczona tylko przez dostawców usług płatniczych, o których mówi art. 4 ust. 2 tej ustawy. Mogą to być wyłącznie między innymi: instytucja płatnicza lub biuro usług płatniczych.

 

Biuro Usług Płatniczych – ograniczenia

Znamienne jest to, że „Biuro Usług Płatniczych” nie może świadczyć innej usługi płatniczej poza usługą przekazu pieniężnego. Z kolei „Mała Instytucja Płatnicza” może: prowadzić rachunki płatnicze, czyli przechowywać środki przyjęte od użytkowników i dla użytkowników po to, by realizować transakcje płatnicze. Nadto może wykonywać transfery pieniężne, czyli przelewy i polecenia zapłaty, a także przyjmować płatności instrumentami płatniczymi i realizować przekazy pieniężne. Co więcej, mając status „Małej Instytucji Płatniczej”, przedsiębiorca może jednocześnie świadczyć usługi niefinansowe i to jest dla Pana kluczowe. To bowiem oznacza, że sklepy internatowe, czy właśnie portale typy „Marketplace” mogą w sposób zgodny z prawem realizować swoją działalność, a jednocześnie świadczyć usługi płatnicze, w tym realizować przekazy pieniężne.

 

Wniosek do KNF o status Małej Instytucji Płatniczej

Z tego też powodu uważam, że powinien Pan zyskać status „Małej Instytucji Płatniczej”. Zaznaczam jednak, że nie może ona świadczyć usług Payment Initation Service (PIS) oraz Account Information Service (AIS). Proces zyskania statusu „Małej Instytucji Płatniczej” nie jest trudny, ale wymaga wypełnienia i załączenia licznych dokumentów. Jeśli KNF uzna, że wniosek jest wadliwy lub niekompletny, to wzywa do jego uzupełnienia w 7-dniowym terminie, co czyni prawie zawsze (praktycznie zawsze wymaga dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub informacji).

 

Ważne jest zadbanie o odpowiedni wpis i status, bowiem zgodnie z art. 150 ustawy o usługach płatniczych – kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl