Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wypoczynkowy pracownika, który przebywał na rencie rehabilitacyjnej

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 25.05.2010

Pracownik przebywał na rencie rehabilitacyjnej. Czy należy mu się urlop wypoczynkowy za ten okres?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pańskie pytanie jednoznacznie udzielił w swojej tezie Sąd Najwyższy, który orzekł: „pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia danego roku mimo, że pozostając w stosunku pracy nie przepracował w tym roku kalendarzowym ani jednego dnia w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego”.

 

Jak uzasadnił Sąd Najwyższy, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 152 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Przy nabywaniu prawa do urlopu decydujące znaczenie ma zatem pozostawanie w stosunku pracy, a nie świadczenie pracy, skoro art. 153 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem roku pracy, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w każdym następnym roku kalendarzowym. Jeżeli zatem pracownik nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał zasiłek chorobowy, nawet wielomiesięczny, to nabywa prawo do urlopu z pierwszym dniem kolejnego roku trwającego stosunku pracy. Podobna sytuacja zachodzi, gdy pracownik korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego, które wypłacane jest na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Przysługuje ono pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne, tak samo jak zasiłek chorobowy, pełni funkcję ubezpieczenia pracowników przed następstwami materialnymi długotrwałej choroby pracownika, trwającej dłużej niż okres zasiłkowy, ale nie dłużej jednak niż przez okres dwunastu miesięcy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, pobierając w tym czasie świadczenie rehabilitacyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 10 =

»Podobne materiały

Dopuszczalność wypłaty ekwiwalentu za urlop

Czy pracodawca ma prawo wypisywać pracownikowi urlop bezpłatny, jeśli przysługuje mu urlop płatny, i obiecywać, że dostanie ekwiwalent przy następnej wypłacie?

 

Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli pracownik złożył pismo w tej sprawie, lecz nie zachował wymogów formalnych wniosku, tj. nie załączył oświadczenia drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego w tym okresie? Ponadto pismo nie zostało podpisane przez prac

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »