Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop w czasie wypowiedzenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.08.2013

Czy pracodawca może zmusić mnie do wykorzystania urlopu w czasie wypowiedzenia, żeby nie musiał za niego zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że umowa o pracę została rozwiązana na podstawie jej wypowiedzenia i pracodawca chce Pana wysłać na urlop wypoczynkowy w celu jego wykorzystania w przysługującym wymiarze.

 

Wskazać należy jednak na treść art. 1671 Kodeksu pracy (K.p.), zgodnie z którym: „W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551”.

 

Innymi słowy tylko od pracodawcy zależy, czy udzieli Panu urlopu wypoczynkowego w czasie wypowiedzenia, czy też nie. Jeżeli nie udzieli, wówczas będzie musiał wypłacić Panu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Wyraźnie podkreślić należy stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II PK 302/10), zgodnie z którym: „Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może być wynikiem porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Dochodzi wówczas do zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy. Jeżeli z takiej umowy nie wynika obowiązek pracownika wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie nieświadczenia pracy, to pracodawca nie może pracownika zobowiązać do wykorzystania urlopu w tym okresie. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 1671 k.p., należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p. Pracodawca może zobowiązać pracownika zatrudnionego na podstawie powołania, którego odwołał ze stanowiska, do wykorzystania w okresie wypowiedzenia zaległego i proporcjonalnie także bieżącego urlopu wypoczynkowego, mimo że w okresie wypowiedzenia pracownik – zachowując prawo do wynagrodzenia – nie ma obowiązku świadczenia pracy”.

 

Pracodawca, udzielając urlopu wypoczynkowego pracownikowi w czasie wypowiedzenia, nie ma obowiązku uzyskania zgody pracownika. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele doktryny prawa pracy, którzy wskazują, że: „Polecenie podmiotu zatrudniającego w sprawie skorzystania z urlopu wypoczynkowego jest dla pracownika wiążące. Nie jest wymagane uzyskanie zgody pracownika”1. „To pracodawca decyduje czy pracownik w okresie wypowiedzenia będzie mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy, czy też będzie w tym okresie zobowiązany do świadczenia pracy. Jeżeli decyzja pracodawcy będzie o wykorzystaniu urlopu w naturze, to pracownik ma obowiązek wykorzystać w okresie wypowiedzenia cały przysługujący mu urlop, a więc zarówno urlop bieżący, jak i zaległy (jeśli urlop zaległy się „zmieści”). Dla obowiązku wykorzystania urlopu w naturze w okresie wypowiedzenia nie ma znaczenia, czy to pracodawca czy pracownik dokonał wypowiedzenia”2.

 

Konkludując, należy stwierdzić, że nie ma znaczenia, czy do rozwiązania umowy o pracę doszło na skutek oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez Pana lub Pana pracodawcę. Pracodawca ma prawo wysłać Pana na urlop wypoczynkowy w wymiarze Panu przysługującym. Zaznaczyć należy jednak, że obejmuje on zarówno urlop bieżący, jak i zaległy. Działanie pracodawcy jest zatem zgodne z przepisami prawa.

 

 

 

 

1. Leszek Mitrus, Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, cz. II., PiZS.2010.8.2.

 

2. Monika Frączek, Urlop w okresie wypowiedzenia, Sł.Pracow.2009.1.15.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 7 =

»Podobne materiały

Udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia

Czy pracodawca zobowiązany jest pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy podczas urlopu wychowawczego

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która od 1999 r. jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w mojej firmie. Podczas urlopu wychowawczego pracownicy firma uległa likwidacji. Pracownica wyraża zgodę na rozwiązanie umowy, ale chce zachować możliwość zarejestrowania się w urzędzie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »