.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Urlop uzupełniający

Jestem nauczycielem w jednostce feryjnej. Przebywałam dwa miesiące na urlopie zdrowotnym, przerwanym z chwilą urodzenia dziecka. Teraz przebywam na urlopie macierzyńskim. Czy należy mi się za okres wakacji urlop uzupełniający? Pracodawca twierdzi, że nie, a ja sądzę, że tak.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 66 Karty Nauczyciela:

 

„1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

 

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3”.

 

Tylko wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w rozmiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy, wywołanej między innymi chorobą – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Oznacza to, że przepis ten zawsze gwarantuje nauczycielowi urlop wypoczynkowy w wymiarze 8 tygodni w sytuacji, gdy nie mógł wykorzystać urlopu w czasie ferii letnich i zimowych zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy.

 

Być może stanowisko pracodawcy wynika z czegoś innego – urlop dla poratowania zdrowia nie jest żadną z wymienionych okoliczności. Jeżeli okres urlopu zdrowotnego przypada na czas ferii letnich lub zimowych, nauczycielowi nie przysługuje za ten okres uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego, po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciela przebywającego bowiem na urlopie zdrowotnym w czasie ferii letnich lub zimowych nie pozbawia się również możliwości odpoczynku.

 

Być może traktują Pani nieobecność jako urlop dla poratowania zdrowia. Jednakże urlop macierzyński przerywa udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Urlop macierzyński jest urlopem bezwzględnie obowiązującym, którego obowiązek udzielenia przez pracodawcę wynika z art. 180 Kodeksu pracy, podobnie jak jego obowiązek wykorzystania w przypadku pracownicy (nauczycielki).

 

W związku z tym pracodawca nie ma tutaj żadnej swobody i musi udzielić urlopu, który automatycznie przerywa udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

 

Podobne stanowisko zajął także Departament Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej w „Stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania urlopu macierzyńskiego nauczycielce przebywającej na urlopie zdrowotnym” opublikowanym w Rzeczpospolitej w dniu 16 grudnia 2009 r. Czytamy w nim:

 

„Departament Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej wyraża następującą opinię: zgodnie z art. 73 ust. 1, ust. 8 i ust. 10 ustawy – O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

 

Urlop macierzyński jest odrębnym uprawnieniem pracownika związanym z rodzicielstwem, przysługuje nauczycielowi na podstawie art. 180. Pracownica po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zrezygnować z pozostałej jego części. W tym przypadku jednak, do złożonego pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego musi dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego dziecko potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika. 


Podsumowując, w świetle wyżej przytoczonych przepisów Departament Strategii wyraża opinię, iż w przypadku nauczyciela który w trakcie urlopu zdrowotnego przechodzi na urlop macierzyński, urlop zdrowotny powinien być automatycznie zakończony”.

 

Należy się Pani 8 tygodni urlopu uzupełniającego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu