Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 12.09.2012

Na jakiej podstawie udziela się urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka? Pracownik złożył już wniosek o taki urlop oraz akt urodzenia dziecka. Czy wspomniany pracownik ma dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty (np. potwierdzenie, że załatwiał sprawy urzędowe związane z narodzinami dziecka)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady udzielania urlopu okolicznościowego pracownikom uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 

Zgodnie z § 15 rozporządzenia pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi – na jego wniosek – 2 dni urlopu okolicznościowego w związku z urodzeniem się dziecka temu pracownikowi. Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie nie wprowadza żadnych warunków dodatkowych (oprócz złożenia wniosku), które pracownik musiałby spełnić, aby wykorzystać przysługujący mu urlop okolicznościowy.

 

Przyjętą praktyką jest, iż pracownik korzystający z takiego urlopu przedkłada dowód na okoliczność wykorzystania urlopu okolicznościowego w sposób związany z przyczyną uzyskania urlopu. Może to być odpis aktu urodzenia, wypis ze szpitala.

 

Jednak urlop z tytułu urodzenia się dziecka może być wykorzystany także w celu opieki nad dzieckiem czy też złożenia wniosku o przyznanie „becikowego”. W sytuacji gdy pracownik nie może przedłożyć żadnego dokumentu potwierdzającego załatwianie spraw urzędowych związanych z narodzinami dziecka, wystarczy, jeżeli złoży oświadczenie, iż urlop wykorzystał do opieki nad dzieckiem.

 

Urlopu okolicznościowego pracownik nie musi wykorzystywać w dniu będącym podstawą ubiegania się o urlop. Data wykorzystania urlopu powinna być jednak powiązana z danym wydarzeniem rodzinnym. W związku z tym omawiany urlop winien być wykorzystany w możliwie bliskim terminie od wystąpienia okoliczności, na podstawie których pracownik wnioskuje o urlop.

 

Proszę pamiętać, iż tak naprawdę prawo nie daje pracodawcy możliwości odmówienia udzielenia urlopu okolicznościowego pracownikowi, jak i nie nakłada na pracownika obowiązku udokumentowania sposobu wykorzystania urlopu.

 

Jeżeli pracownik już przedłożył dowód urodzenia się dziecka i w krótkim terminie od tego zdarzenia chce on skorzystać z urlopu okolicznościowego, to wystarczające jest złożenie przez niego wniosku.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + IV =

»Podobne materiały

Czy należy się urlop okolicznościowy na pogrzeb ojczyma?

Zmarł mój ojczym. Czy należy mi się urlop okolicznościowy na pogrzeb ojca?

 

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

3 marca 2008 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2008 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę, zaś urlop okoliczno

 

Urlop dla ojca w prawie niemieckim

Wraz z mężem (Niemcem) mieszkamy i pracujemy w Niemczech. Spodziewamy się dziecka. Czy mężowi należy się urlop dla ojca na okoliczność narodzin dziecka? Czy takie wolne dni są odliczane od normalnego urlopu? Czy mogę po porodzie zameldować dziecko w Polsce i czy może mieć ono dwa obywatelstwa? Chcia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »