Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop ojcowski dla strażaka

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 13.09.2010

Mój pracodawca (komendant PSP) twierdzi, że strażakowi nie przysługuje urlop ojcowski, dlatego że w ustawie nie ma zapisu o stosunku służby, tylko jest mowa o stosunku pracy, i na takiej podstawie mój wniosek został odrzucony. Czy ma rację? Czy mogę odwołać się od tej decyzji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Muszę niestety potwierdzić, że komendant Państwowej Straży Pożarnej ma rację – w chwili obecnej brak jest podstawy prawnej, aby przyznać urlop ojcowski strażakowi.

 

Na wstępie wyjaśnię, że urlop ojcowski jest nowym uprawnieniem wprowadzonym do Kodeksu pracy ustawą nowelizującą z dnia 6 grudnia 2008 r. Prawo do tego urlopu przysługuje, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Urlop ojcowski jest uprawnieniem ściśle związane z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko – z którego może skorzystać w każdym czasie do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, czyli nawet wówczas gdy matka korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

 

W związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego pracownik objęty jest taką samą ochroną przez zwolnieniem, jaka przysługuje w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że urlop ojcowski jest uprawnieniem pracowniczym i przysługuje on pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko i świadczącemu pracę na podstawie stosunku pracy.

 

Ojciec – funkcjonariusz wychowujący dziecko – może skorzystać z tego uprawnienia tylko wówczas, gdy przepisy (przepisy pragmatyk zawodowych – czyli ustaw regulujących status służby zawodowej) regulujące jego status przewidują takie prawo.

 

W obecnym stanie prawnym jedynie z prawa do urlopu ojcowskiego mogą skorzystać funkcjonariusze służby celnej oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ponieważ ich pragmatyki takie prawo przewidują.

 

Niestety pozostali funkcjonariusze, w tym także i strażacy Państwowej Straży Pożarnej, nie mają prawa do urlopu ojcowskiego, gdyż ustawy regulujące ich prawa i obowiązki nie zawierają podstawy prawnej do skorzystania z tego uprawnienia.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) „strażakowi – kobiecie przysługują uprawnienia przewidziane w przepisach prawa pracy dla kobiet, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”.

 

Ustawodawca niestety w przepisie powyższym ograniczył uprawnienia prawa pracy wyłącznie dla strażaków – kobiet, nie przewidział natomiast żadnej podstawy prawnej do przyznania urlopu ojcowskiego dla strażaka – ojca.

 

Zgodnie z treścią art. 111a tejże ustawy sprawy dotyczące roszczeń majątkowych o świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku służbowego strażaków rozstrzygają sądy pracy.

 

Wobec powyższego od decyzji odmawiającej prawa do przyznania urlopu ojcowskiego może Pan się odwołać do sądu pracy.

 

Na marginesie dodam, ze problem braku podstawy przyznania urlopu ojcowskiego funkcjonariuszom służb mundurowych jest obecnie tematem żywym w kraju i wymaga zmian legislacyjnych, które są w toku.

 

Reasumując, stwierdzić należy, że decyzja odmawiająca prawa do urlopu ojcowskiego jest zgodna z obowiązującym prawem, gdyż pragmatyka zawodowa regulująca podstawę Pana służby – ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – nie przewiduje takiego prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus III =

»Podobne materiały

Zajęcia zarobkowe poza służbą

Jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i wokalistą w amatorskim zespole muzycznym. Chciałbym kilka razy do roku (mniej więcej raz na miesiąc) występować na weselach. Czy taka dorywcza praca to zajęcia zarobkowe poza służbą? W jaki sposób mogę wykonywać ją legalnie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »