Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dodatkowy niepełnosprawnego

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 01.10.2007

W artykule omówiono moment powstania prawa do urlopu dodatkowego pracownika zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. oraz z 2005 r. Nr 164, poz.1366) - osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 

Na podstawie art. 6c ust. 9 cyt. ustawy, zostało wydane rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

 

Z § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia wynika, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zamiera między innymi:

  • datę wydania orzeczenia,
  • datę złożenia wniosku,
  • datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności.

 

W wydawanych orzeczeniach zespołów orzekających podawane są w praktyce :

  • data orzeczenia,
  • data ustalenia stopnia niepełnosprawności będąca tożsama z datą złożenia wniosku.

 

Na tle przytoczonego stanu prawnego i faktycznego powstaje pytanie, od której daty należy liczyć okres roku, o którym mowa w art. 19 cyt. ustawy?

 

Ustawodawca w art. 19 zdanie 2 cyt. ustawy stwierdza, że prawo do pierwszego urlopu dodatkowego  powstaje po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. Zachodzi więc wątpliwość jaką datę należy uznać za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności?

 

Przyjmując, że byłaby to data wydania orzeczenia, pomijamy w istocie datę materialnego zakwalifikowania do stopnia niepełnosprawności. Data wydania orzeczenia nie może być, w świetle struktury dat uznawana jako data zakwalifikowania, ponieważ ona potwierdza tylko formalny moment, w którym zespół podejmował czynności proceduralne.

 

Materialnie rzecz biorąc, niepełnosprawny został zakwalifikowany do stopnia niepełnosprawności w dacie, określającej moment ustalenia stopnia niepełnosprawności tożsamy z datą złożenia wniosku o zaliczenie do grona niepełnosprawnych.

 

Gdyby data wydania orzeczenia miała wyłącznie powodować skutki prawne dla niepełnosprawnego pracownika, to data powstania stopnia niepełnosprawności byłaby zbędna.

 

Z materialnego punktu widzenia data wydania orzeczenia przez zespół nie ma znaczenia, skoro obok daty formalnych czynności, zamieszczona jest druga data o charakterze materialnym, określająca od jakiego dnia istnieje u pracownika określony stopień niepełnosprawności. Ta data może być jedynie uznawana jako rodząca skutki prawne dla pracownika, ponieważ jest ona tożsama z datą złożenia wniosku.

 

Przy tym kierunku wykładni, pracownik żądający potwierdzenia swej niepełnosprawności nie jest ograniczony w zakresie praw urlopowych od niezależnych od niego czynności proceduralnych zespołu orzekającego.

 

Gdyby przyjąć jako istotną datę wydania orzeczenia, wówczas mielibyśmy do czynienia z nieuzasadnionym różnicowaniem uprawnień np. dwóch lub więcej pracowników, którzy w tym samym dniu złożyli wniosek o potwierdzenie stopnia niepełnosprawności, przy czym z powodów biurokratyczno-proceduralnych otrzymali orzeczenie o zaliczalności wydane w różnych datach.

 

Ustalając datę zakwalifikowania pracownika do określonego stopnia niepełnosprawności trzeba więc brać pod uwagę datę materialnoprawną a nie datę formalnoprawną. Gdyby miało być inaczej, wówczas w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, ustawodawca musiałby wyraźnie wskazać, że pierwszeństwo daje formalnej a nie materialnej czynności.

 

Na taki kierunek wykładniowy wskazuje także art. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym jej przepisy dotyczą osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Ustawodawca wyraźnie na pierwszym miejscu akcentuje słowo "potwierdzenie" niepełnosprawności.

 

W konsekwencji, orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności jest rozstrzygnięciem deklaratoryjnym, czyli potwierdzającym określony  fakt. Z tego powodu trudno przypisywać większe znaczenie dacie czynności procesowych podjętych przez zespół orzekający aniżeli dacie, która merytorycznie przesądza od kiedy istnieje dany stopień niepełnosprawności.

 

Podsumowując powyższe, należy uznać, że prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego powstaje po upływie roku od daty zakwalifikowania pracownika do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Datą określającą ten moment, nie jest data wydania orzeczenia, ale data od której zespół orzekający merytorycznie potwierdził, że u pracownika zaistniał umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.Stan prawny obowiązujący na dzień 01.10.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + I =

 

»Podobne materiały

Zasady obliczania urlopu na żądanie

W artykule omówiono zasady udzielania urlopu na żądanie pracownikom zatrudnionym w stałym rozkładzie czasu pracy oraz w równoważnych normach czasu pracy i w rozkładzie zmiennym.

Uprawnienia pracodawcy w procesie udzielania urlopu na żądanie

W artykule omówiono uprawnienia pracodawcy w procesie udzielania urlopu na żądanie, zwracając szczególną uwagę na odrębne zasady w tym zakresie obowiązujące w stosunku do udzielania urlopu podstawowego.

Cel i pojęcie dnia urlopu na żądanie

W artykule omówiono przeznaczenie instytucji urlopu na żądanie oraz relację między urlopem, w tym urlopem na żądanie a zakazem wypowiedzenia umowy o pracę w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego (art. 41 K.p.).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »