Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop na napisanie pracy podyplomowej i na obronę

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 19.01.2011

Obecnie kończę studia podyplomowe. Z pracodawcą zawarłem umowę o skierowaniu na naukę; w umowie przysługuje mi urlop szkoleniowy. Czy należy mi się urlop na napisanie pracy podyplomowej i na podejście do egzaminu w wymiarze 21 dni, czy tylko 6 dni na egzamin?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy stwierdzić, że rozstrzygająca jest treść zawartej z pracodawcą umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 

Jeżeli pracodawca przyznał Panu tylko i wyłącznie prawo do urlopu szkoleniowego w okresie studiów i umowa milczy na temat dodatkowego urlopu szkoleniowego z przeznaczeniem na napisanie pracy dyplomowej, to w chwili obecnej wobec uchylenia przepisów rozporządzenia z 1993 r., winniśmy stosować przepis Kodeksu pracy – art. 1032 § 1 pkt 4.

 

Zgodnie z treścią powołanego przepisu przysługuje Panu tylko 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.03.2009 r., sygn. akt. K 28/08, z dniem 11 kwietnia 2010 r. uchylił przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a to znaczy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.).

 

W związku z uchyleniem powyższej regulacji prawnej mocą ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655) – dodany został do przepisów Kodeksu pracy nowy przepis – art. 1031 do 1036.

 

W nowej regulacji kodeksowej ustawodawca stwierdził, iż przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się „zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą”.

 

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują gwarancje kodeksowe:

 

  1. urlop szkoleniowy,
  2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

 

Istotne jest również i to, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Kodeks pracy precyzyjnie określa wymiar urlopu szkoleniowego, który wynosi:

 

  1. „6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  2. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  3. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  4. 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego”.

 

Oczywiście obowiązuje zasada, iż urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

 

Umowa powyższa może zawierać uregulowania korzystniejsze, ale nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

 

Ustawodawca zastrzega, że pracodawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Ponadto, pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone w przepisach powyższych, może być przyznane:

 

  1. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia lub
  2. urlop bezpłatny – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

 

Sugeruję jednak złożyć wniosek pisemny do pracodawcy z prośbą o przyznanie urlopu szkoleniowego z przeznaczeniem na przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu.

 

Decyzja będzie zależała od pracodawcy. Pracodawca bowiem zawsze może podjąć decyzję korzystniejszą dla pracownika.

 

Przepisy Kodeksu pracy mówią o tzw. minimum, które jest uprawnieniem pracownika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - siedem =

»Podobne materiały

Zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy

Jakie są zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy? Kto ponosi ich koszty?  

Średnia urlopowa

Czy średnią urlopową liczyć zawsze, gdy nauczyciel miał choć jedną godzinę nadgodzin w miesiącu, czy brać pod uwagę ilość godzin planowanych w dniu opieki? Jak traktować np. godziny planowane w liczbie 10 w ciągu dnia zmniejszone do poziomu 3,6 za dzień opieki? Czy wtedy należy się średnia
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »