.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia

Autor: Tomasz Kowalski • Opublikowane: 23.07.2013

Jestem nauczycielką i przebywam obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy mogę jednocześnie pójść na zwolnienie lekarskie w innym zakładzie pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Dla uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia niezbędne jest zatem zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy na czas nieokreślony.

 

Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres, czyli w tej sytuacji trzeba będzie przepracować dodatkowo np. 7 miesięcy.

 

Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

 

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

 

Należy zatem zastanowić się nad interpretacją ostatniego fragmentu przepisu.

 

Przez podjęcie innej działalności zarobkowej lub nawiązanie stosunku pracy należy moim zdaniem rozumieć wszelkie działania generujące przychód dla wykonującego pracę (prowadzącego działalność).

 

Niefortunne brzmienie przepisu nie powinno także budzić wątpliwości co do kwestii dotyczącej terminu podjęcia takiej aktywności. Nie ma tu zatem znaczenia, czy taka aktywność podjęta została już po skorzystaniu z urlopu zdrowotnego, ważne, aby istniała w okresie przebywania na urlopie.

 

Skoro przebywa Pani w innym zakładzie pracy na zwolnieniu lekarskim, w mojej ocenie można uznać, że pozostaje Pani w stosunku pracy, z którym zwolnienie jest związane. W tej sytuacji dyrektor szkoły może odwołać Panią z urlopu zdrowotnego.

 

Co więcej, zwolnienie lekarskie udzielane jest w przypadku powstania niezdolności do pracy z powodu choroby. Orzeczenie o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia zaś stwierdza, że taki urlop jest potrzebny ze względu na stan zdrowia.

 

Różnica związana jest także z faktem, że instytucja przewidziana w Karcie Nauczyciela to urlop, a nie niezdolność do pracy z powodu choroby. Z urlopu, jak już wskazano, pracownik może być odwołany w razie zaistnienia określonych powyżej przesłanek. Taka możliwość nie istnieje w razie niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

W tej sytuacji rozważyłbym kwestię przedstawienia zwolnienia lekarskiego u pracodawcy, u którego przebywa Pani na urlopie zdrowotnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »