.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Urlop dla nauczyciela – odmowa WOMP i kolejny wniosek

Jestem nauczycielką z 15-letnim stażem. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nie przyznał mi urlopu dla poratowanie zdrowia, o który zdecydowanie wnosi mój lekarz. W jakim terminie od otrzymania odmowy z WOMP mogę ponownie przedstawić dyrektorowi orzeczenie lekarskie o potrzebie urlopu zdrowotnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

W przepisach nie określono terminu, w którym można ponownie złożyć wniosek o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia.

 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określono przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z takiego urlopu. Zgodnie z art. 73 ust. 1 Karty należą do nich:

 

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,
  • od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela upłynął co najmniej rok,
  • nauczyciel nie wykorzystał jeszcze 3 lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia,
  • nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu,
  • nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych.

 

W Pani przypadku postępowanie odwoławcze dotyczące orzeczenia lekarskiego, które jest jednym z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, zakończyło się wydaniem przez WOMP orzeczenia odmownego.

 

Szczegółowe zasady orzekania dotyczące udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 199).

 

Zgodnie z § 4 ust. 1-3 tego rozporządzenia „nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

 

Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

 

Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego [tj. WOMP] wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia”.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia „organ wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

 

  1. wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
  2. wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
  3. kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia”.

 

Przedmiotem procedury odwoławczej są tylko kwestie medyczne, czyli stan zdrowia nauczyciela i potrzeba jego leczenia.

 

Orzeczenie wydane jest ostateczne (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

 

Oznacza to, że nie przysługuje od niego środek odwoławczy ani też inny środek zaskarżenia.

 

Ani w Karcie Nauczyciela, ani w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie określono terminu, w którym możliwe jest złożenie kolejnego wniosku o urlop dla poratowania zdrowia po uprzednim odmownym rozpatrzeniu tego wniosku przez WOMP.

 

W art. 73 ust. 8 Karty określono tylko, że „nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat”.

 

Sytuacja taka dotyczy jednak nauczyciela, który przebywał już na urlopie dla poratowania zdrowia.

 

W związku z tym należy uznać, że kolejny wniosek o urlop dla poratowania zdrowia może być złożony w dowolnym terminie. Trzeba jednak pamiętać, że w toku postępowania przed WOMP, które zakończyło się wydaniem orzeczenia odmownego, ocenie podlegał Pani stan zdrowia. W związku z tym, jeżeli stan Pani zdrowia nie uległ istotnym zmianom od daty rozpoznania ostatniego wniosku o przedmiotowy urlop, to ze względu na krótki upływ czasu ponownie ten wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie. WOMP może bowiem znowu wydać orzeczenie odmowne. Oczywiście, zależy to przede wszystkim od Pani stanu zdrowia. Jeżeli np. nastąpiło jego pogorszenie w ostatnim okresie, a ponadto Pani lekarz podtrzymuje celowość udania się przez Panią na taki urlop, to proszę rozważyć ponowne złożenie wniosku o jego przyznanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krystyna Ewa Nizioł

Radca prawny i nauczyciel akademicki, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa pracy oraz ochrony praw konsumenta. Ponadto interesuje się prawem podatkowym oraz finansów publicznych – autorka licznych publikacji z tej dziedziny. Prowadzi własną kancelarię.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu