.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla artystów – czy przysługuje pracownikowi–twórcy?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 17.04.2012

Pracuję na pełen etat w państwowej instytucji kultury. Jestem artystą z wieloletnim dorobkiem. Czy mogę wziąć roczny urlop twórczy, by poświęcić ten czas na realizację projektu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecne przepisy prawne nie przewidują urlopów twórczych. Takie urlopy istniały do 1996 r. Ustanowione zostały uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 września 1972 r. w sprawie urlopów na prowadzenie działalności twórczej (M.P.72.45.240 )

 

Uchwała zakładała, że „osobom zajmującym się działalnością twórczą, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zwanym dalej »twórcami«, przysługuje płatny urlop na prowadzenie działalności twórczej w wymiarze dwóch tygodni rocznie.”

 

Ponadto uchwała przewidywała możliwości udzielenia twórcy urlopu bezpłatnego.

 

Uchwała z 9 września 1972 r. została wydana bez upoważnienia ustawowego i z tego powodu została uchylona z dniem 11.05.1996 r. uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów za nieobowiązujące.

 

W chwili obecnie nie ma aktu prawnego, który regulowałby urlop dla artystów w sposób odmienny niż Kodeks pracy – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

 

Pewnym uprzywilejowaniem cieszą się nauczyciele, których stosunek pracy regulowany jest ustawą Karta Nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dla z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania, mogą oni korzystać z płatnych urlopów przyznawanych na cele artystyczne w wymiarze do jednego miesiąca (§ 11 rozporządzenia).

 

Obecnie twórcy nie korzystają z dodatkowego płatnego urlopu, zaś urlop bezpłatny mogą otrzymać na zasadzie ogólnej przewidzianej w art. 174 § 1 Kodeksu pracy: „na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego”.

 

Pracodawca może wyrazić zgodę na urlop bezpłatny, ale nie jest do tego zobowiązany. Ponadto należy pamiętać, że jakkolwiek w czasie trwania urlopu bezpłatnego stosunek pracy jest kontynuowany, to jednak okresu urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dotyczy to zarówno okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, jak i tzw. ogólnego stażu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton