.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie zmieniające

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.09.2016

Piastowałem funkcję sekretarza gminy, obecnie jestem w trakcie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, które to wypowiedzenie upływa z końcem miesiąca. Dostarczono jednak moje zwolnienie lekarskie jeszcze przed końcem miesiąca i zwolnienie to będzie kontynuowane. W zakładzie pracy, z którego byłem oddelegowany na stanowisko sekretarza i udzielono mi bezpłatnego urlopu, po zakończonym okresie wypowiedzenia mają mi wręczyć wypowiedzenie zmieniające z funkcji kierownika na stanowisko robotnicze. Czy kontynuując zwolnienie lekarskie z urzędu gminy, powinienem przyjąć to wypowiedzenie zmieniające? Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

 

Istnieją określone kategorie pracowników, którym pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy. Są to w szczególności pracownicy:

 

  • nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, np. choroba, urlop wypoczynkowy;
  • w wieku przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;
  • ojcowie korzystający z pozostałej części urlopu macierzyńskiego;
  • pełniący funkcję społecznych inspektorów pracy;
  • członkowie zakładowej organizacji związkowej imiennie wskazani uchwałą zarządu.

 

Warunków pracy i płacy nie można zmienić pracownicom w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.

 

Od powyższego zakazu istnieją jednak wyjątki, co oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach i pod warunkami tam określonymi, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy pracownikom, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, będzie dopuszczalne.

 

Najistotniejszym z nich jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. W takiej sytuacji uchyla się obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym oraz ochronę przed wypowiedzeniem w okresie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Te zasady mają zastosowanie również do wypowiedzenia zmieniającego.

 

Podsumowując, jeśli po zakończeniu urlopu bezpłatnego nie rozpocznie Pan pracy, tylko nadal będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie ma prawa wręczyć Panu wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl