Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie zmieniające

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.09.2016

Piastowałem funkcję sekretarza gminy, obecnie jestem w trakcie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, które to wypowiedzenie upływa z końcem miesiąca. Dostarczono jednak moje zwolnienie lekarskie jeszcze przed końcem miesiąca i zwolnienie to będzie kontynuowane. W zakładzie pracy, z którego byłem oddelegowany na stanowisko sekretarza i udzielono mi bezpłatnego urlopu, po zakończonym okresie wypowiedzenia mają mi wręczyć wypowiedzenie zmieniające z funkcji kierownika na stanowisko robotnicze. Czy kontynuując zwolnienie lekarskie z urzędu gminy, powinienem przyjąć to wypowiedzenie zmieniające? Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

 

Istnieją określone kategorie pracowników, którym pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy. Są to w szczególności pracownicy:

 

  • nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, np. choroba, urlop wypoczynkowy;
  • w wieku przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;
  • ojcowie korzystający z pozostałej części urlopu macierzyńskiego;
  • pełniący funkcję społecznych inspektorów pracy;
  • członkowie zakładowej organizacji związkowej imiennie wskazani uchwałą zarządu.

 

Warunków pracy i płacy nie można zmienić pracownicom w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.

 

Od powyższego zakazu istnieją jednak wyjątki, co oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach i pod warunkami tam określonymi, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy pracownikom, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, będzie dopuszczalne.

 

Najistotniejszym z nich jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. W takiej sytuacji uchyla się obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym oraz ochronę przed wypowiedzeniem w okresie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Te zasady mają zastosowanie również do wypowiedzenia zmieniającego.

 

Podsumowując, jeśli po zakończeniu urlopu bezpłatnego nie rozpocznie Pan pracy, tylko nadal będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie ma prawa wręczyć Panu wypowiedzenia zmieniającego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 4 =

»Podobne materiały

Odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie z pracy i utratę wypłat

Zostałem zwolniony z pracy po bezzasadnym wypowiedzeniu przez dyrekcję, wyrokiem Sądu Pracy zostałem przywrócony do pracy na poprzednich warunkach . Otrzymałem 1 miesięczną pensje wyrównania a utraciłem około 10 000 zł z wypłat. Czy mogę się starać o dodatkowe odszkodowanie ?

Odprawa czy stan nieczynny – co wybrać?

Jestem nauczycielem i dostałam wypowiedzenie ze względu na zmianę planu nauczania. W poprzednim roku szkolnym miałam ograniczenie zatrudnienia do 12/18. W ciągu 30 dni muszę zdecydować, co wybieram: 6-miesięczną odprawę czy stan nieczynny. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam 25 lat pracy. Co byłob

Odprawa emerytalna dla pracownicy zwolnionej bez okresu wypowiedzenia

W 2008 r. otrzymałam status emeryta, jednak dalej pracowałam zarobkowo. Od 2009 r. można pracować i pobierać emeryturę, więc odwiesiłam ją w części. Dwa miesiące temu pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia. Obecnie mam 59 lat. Czy mając status emeryta ze względu na obniżony wie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »