Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.05.2018

Jestem zatrudniony na umowę o pracę od 6 lat. Ponieważ zmieniam miejsce zamieszkania, postanowiłem porozmawiać z pracodawcą o umożliwieniu przejścia do pracy w spółce z tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 1741 K.p. Okres urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy wynosi 24 miesiące.Czy jeśli wtedy będę chciał rozwiązać umowę, to jaki okres wypowiedzenia będzie mnie obowiązywał? Komu złożę takie wypowiedzenie? Czy będę mógł podjąć nową umowę na czas nieokreślony z „zastępczym” pracodawcą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 1741 ustawy Kodeks pracy „za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami”.

 

Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

W trakcie urlopu bezpłatnego stosunek pracy zostaje niejako zawieszony. Chodzi o to, że w tym czasie nie jest wypłacane wynagrodzenie przez pracodawcę, u którego pracownik przebywa na urlopie, i tym samym nie są odprowadzane przez niego składki ZUS. Stosunek pracy trwa jednak nadal, co w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że podczas urlopu bezpłatnego zatrudniony pozostaje w dwóch stosunkach pracy: z pracodawcą macierzystym, u którego przez określony czas nie świadczy pracy, oraz z nowym pracodawcą, u którego świadczy pracę przez okres bezpłatnego urlopu.

 

Dlatego wypowiedzenie umowy o pracę, jeśli ma dotyczyć obydwu stosunków pracy, musi być złożone u dwóch pracodawców, przy czym nie ma konieczności złożenia ich jednocześnie – tym bardziej, że okresy wypowiedzeń różnią się od siebie (u nowego pracodawcy okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie trwa krócej niż 6 miesięcy, u macierzystego – 3 miesiące).

 

Urlop bezpłatny na podstawie komentowanego przepisu jest ściśle powiązany z wykonywaniem pracy u drugiego pracodawcy. Jeśli więc Pan wypowie jedynie ten drugi – nowy – stosunek pracy, to po okresie wypowiedzenia musi Pan stawić się do pracy u macierzystego pracodawcy, bo nie ma już podstaw do udzielania Panu urlopu bezpłatnego.

 

Co do ostatniego pytania – tak, jeśli nowy pracodawca zechce Pana zatrudnić, zawsze istnieje możliwość rozwiązania starego stosunku pracy i zawarcie nowej umowy z drugim pracodawcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 10 =

»Podobne materiały

Prawo pracownika do odprawy rentowej przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Byłem zatrudniony od 1 września 1987 r. w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Niestety w ostatnim czasie bardzo mi się pogorszył stan zdrowia (częste hospitalizacje i zwolnienia lekarskie). Szef mojej firmy nakłonił mnie do napisania podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stro

 

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownicę w związku z informacją o ciąży

Ponad miesiąc temu złożyłam oświadczenie rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie. Wczoraj jednak mój lekarz ginekolog stwierdził ciążę. Według jego zaświadczenia zaszłam w nią przed złożeniem wypowiedzenia. Czy mogę wycofać wypowiedzen

 

Rezygnacja z kontynuowania stosunku pracy po przeniesieniu do innego zakładu

W firmie, w której pracuję, powstała nowa, wyodrębniona spółka. Zostałem do niej przeniesiony. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, skoro przeszedłem do nowego zakładu pracy, mogę bez wypowiedzenia, z 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy, a skutki będą takie same jak przy rozwiązaniu umow

 

Odejście z pracy, w której nie miałam podpisanej umowy

Od roku pracuję w agencji bankowej. Dostałam na początku umowę na czas próbny, na miesiąc. Potem miałam dostać umowę na rok, ale przełożony ciągle nie miał czasu mi jej dać. Niedawno dostałam inną propozycję pracy i chcę tam pójść. Zgłosiłam to przełożonemu, stwierdził, że muszę podpisać aktualną um

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »