Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie pożyczki od siostry zgodnie z prawem

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.04.2018

Mam do spłacenia kredyt mieszkaniowy, który zaciągnęłam przed sześciu laty, zakupując mieszkanie, w którym mieszka moja córka (córka nie miała zdolności kredytowej). Faktycznie jednak to moja córka spłaca ten kredyt, przekazując mi na ten cel co miesiąc ratę kredytu. I teraz sedno sprawy: moja siostra chce pomóc we wcześniejszej spłacie tego kredytu. W tym celu chce mi pożyczyć jako rodzinie / darować kwotę 120 000 zł, którą to kwotę spłacałaby ciotce moja córka w miesięcznych ratach (bez odsetek). W związku z tym chciałam podpisać umowę z siostrą, aby wszystko było zgodnie z prawem. Wiem, że nie muszę płacić podatku, gdyż należymy do I grupy, będę tylko zobowiązana do przedstawienia w urzędzie skarbowym dowodu przelewu pieniędzy na moje konto. W jaki sposób należy skonstruować umowę, aby siostra mogła otrzymywać co miesiąc pieniądze bez płacenia podatku i jak to ująć w umowie? Myślę, że najwłaściwiej będzie, jeżeli córka mi będzie przekazywać comiesięczną ratę, a ja siostrze. Jak to rozwiązać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie pożyczki od siostry zgodnie z prawem

Fot. Fotolia

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, darowizny więc się nie zwraca. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

Nie wiem, czy dobrze odczytuję Pani intencje, ale jak mniemam, chce Pani, by siostra udzieliła Pani pożyczki, następnie Pani chce spłacić zaciągnięty kredyt, a córka ma na Pani rzecz wykonać szereg darowizny w celu umożliwienia Panie zwrócenia pożyczonych pieniędzy Pani siostrze. W takim układzie mamy do czynienia z dwoma odrębnymi zdarzeniami, pożyczką i darowizną (a w zasadzie szeregiem darowizn).

 

Pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ale zwolnione od niego są pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r., poz. 833 i 858), czyli m.in. pomiędzy rodzeństwem w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł, pod warunkiem:

 

  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
  • udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

 

Ewentualnie otrzymane odsetki generują przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 

Jak Pani wie, art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia od tego podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych i rodzeństwo, jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

 

  • obdarowani zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2) i
  • gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Dodatkowo trzeba pamiętać, że jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części. Zatem przy nabyciu w częściach trzeba składać SD-Z2 za każdym razem, by skorzystać ze zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + dziesięć =

»Podobne materiały

Służebność drogi a nieotrzymanie zasądzonego wynagrodzenia

W 2007 r. zostało przez sąd wydane postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej. Za tę służebność sąd zasądził jednorazową opłatę, której jednak wciąż nie otrzymałem. Czy mam prawo doliczyć do tego wynagrodzenia odsetki za zwłokę? Czy mam prawo nie użyczać służebności, mimo wyroku sądu, ale wobec b

 

Publiczny ciąg pieszych a służebność drogi i parkowanie samochodów

Jestem właścicielem kamienicy, która sąsiaduje z nowym pawilonem handlowym. Teren przy moim budynku jest dojściem od drogi publicznej do tego pawilonu, a właścicielem terenu jest właściciel pawilonu. Czy potrzebuję służebności przejścia, skoro droga ta jest określona jako publiczny ciąg pieszych z

 

Sprzedaż domu obciążonego służebnością

Wiele lat temu otrzymałam w formie darowizny dom+ 3 ha ziemi, w zamian za opiekę nad wujkiem. Wpisana jest służebność. Dom położony jest na wsi, a wujek wymaga już konkretnej opieki. Nie jestem w stanie z małym dzieckiem zajmować się nim w tym domu, więc chciałam sprzedać całość i kupić mieszkanie w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »